ZIGA เผยกลุ่มผถห.ใหญ่ไม่เปลี่ยน "งามจิตรเจริญ-ตรีมุทธาพงศ์-ดีงาม โฮลดิ้ง" กอดแน่น 44.229% เดินหน้าทรานส์ฟอร์มธุรกิจเหล็ก สู่เทคโนโลยีเต็มรูปแบบ

18 Feb 2022

บมจ. ซิก้า อินโนเวชั่น (ZIGA) เปิดโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ ยันไม่เปลี่ยนแปลง เผยกลุ่มครอบครัว งามจิตรเจริญ ครอบครัว ตรีมุทธาพงศ์และบริษัท ดีงาม โฮลดิ้ง จำกัด ยังคงรักษาสัดส่วนคือ 44.229% มั่นใจเดินหน้าตามแผนธุรกิจ เร่งผลักดันการทรานส์ฟอร์มจากธุรกิจเหล็กสู่เทคโนโลยี สนับสนุนการเติบโตก้าวกระโดด

ZIGA เผยกลุ่มผถห.ใหญ่ไม่เปลี่ยน "งามจิตรเจริญ-ตรีมุทธาพงศ์-ดีงาม โฮลดิ้ง" กอดแน่น 44.229% เดินหน้าทรานส์ฟอร์มธุรกิจเหล็ก สู่เทคโนโลยีเต็มรูปแบบ

นาย ศุภกิจ งามจิตรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ZIGA เปิดเผยว่า ตามสรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่า นายสมพงษ์ ศิลป์ สมบูรณ์ ได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรายการได้มา เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 12.3485% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

อย่างไรก็ดี บริษัทฯขอชี้แจงเพิ่มเติมว่าโครงสร้างผู้ถือหุ้นเดิม ได้แก่ ครอบครัว งามจิตรเจริญ ครอบครัว ตรีมุทธาพงศ์และบริษัท ดีงาม โฮลดิ้ง จำกัด ยังคงรักษาสัดส่วนคือ 44.229% ซึ่งเป็นสัดส่วนผู้ถือหุ้นสูงสุด บริษัทฯยังคงดำเนินงานตามแผนธุรกิจเดิม โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดังกล่าวข้างต้นไม่มีผลกระทบต่อการบริหารงาน โครงสร้างการจัดการของบริษัท ฯโดยนักลงทุนรายดังกล่าวไม่เข้าเกณฑ์การครอบงากิจการตามมาตรา 247 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้น

"การที่มีผู้ลงทุนให้ความสนใจเข้ามาถือหุ้นเพิ่มขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่มีต่ออนาคตของบริษัท และไม่ได้มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่แต่อย่างใด เพราะกลุ่มเดิมยังถือครองในสัดส่วนสูงถึง 44.229% ซึ่งการบริหารงานของบริษัทยังคงเดินหน้าสู่การทรานส์ฟอร์มจากธุรกิจเหล็กสู่ธุรกิจเทคโนโลยีอย่างเต็มรูปแบบ และจะช่วยผลักดันการเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด" นาย ศุภกิจกล่าว