SVL Group ส่งมอบความห่วงใยถึงชุมชน ให้กำลังใจ "สู้โควิด-19"

08 Feb 2022

เอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ โดยนางสาววันวิสาข์ หุ้นจิ้น ผู้จัดการแผนกชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน เป็นผู้แทนจาก SVL Group นำทีมร่วมให้กำลังใจคณะทำงานในชุมชน พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ส่งมอบให้กับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านท่าขาม อำเภอบางสะพาน เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน เพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ กว่า 10 หลังคาเรือน ผู้ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันก่อน

SVL Group ส่งมอบความห่วงใยถึงชุมชน ให้กำลังใจ "สู้โควิด-19"