น่าจับตา! ทีซีซีเทคงัดกลยุทธ์ Triple "S" ชูหมัดเด็ดเผด็จเทคเทรนด์ปี 2565

08 Feb 2022

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มิสเตอร์โควิดถือเป็นผู้ทรงอิทธิพลในการพลิกโฉมธุรกิจสู่ความเป็นดิจิทัล ส่งผลให้ผู้นำด้านเทคโนโลยีในองค์กรต่างๆ จำนวนไม่น้อย ปรับเปลี่ยนบทบาทอย่างรวดเร็ว จาก "ผู้ประเมินดิจิทัล" สู่ "ผู้ประยุกต์ใช้ดิจิทัล" ซึ่งแนวโน้มหลัก 3 ประการของเทรนด์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความอยู่รอด จะยังคงมีให้เห็นและพัฒนาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงแบบที่อาจมิได้ตั้งตัวที่จะยังคงเกิดขึ้นในประเทศไทย และในอีกหลายๆ แห่งบนโลก ตามความเห็นของบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีโซลูชั่นแบบครบวงจรของประเทศไทย

น่าจับตา! ทีซีซีเทคงัดกลยุทธ์ Triple "S" ชูหมัดเด็ดเผด็จเทคเทรนด์ปี 2565

แนวโน้มหลัก 3 ประการที่ว่านั้น ได้แก่

ประการที่หนึ่ง "การผสมผสานทางเทคโนโลยีดิจิทัล" (Integration of Digital Technologies)
ไม่ใช่แค่การบูรณาการในแง่ธุรกิจเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงการผสมผสานทางเทคโนโลยีเพื่อสร้างโซลูชั่นที่หลากหลาย บนเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์แบบผสมผสาน ซึ่งถือเป็นยานแม่(เครื่องมือหลัก)ในการปรับเปลี่ยนธุรกิจ

ประการที่สอง "การใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจที่เฉียบคม" (Datafication for Sharper Business Decision) หลายธุรกิจมีแนวโน้มที่จะใช้ Datafication (การใช้เครื่องมือ เทคโนโลยี และกระบวนการเพื่อปรับเปลี่ยนมุมมองธุรกิจ/ชีวิตให้กลายเป็นชุดข้อมูลที่มีมูลค่า) เพื่อปฏิวัติองค์กรสู่ Data-driven enterprise ที่ใช้ข้อมูลเชิงลึก เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจที่เฉียบคมยิ่งขึ้น

ประการที่สาม "โซลูชั่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" (Sustainable Solutions)
โซลูชั่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นสิ่งที่จำเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีความรับผิดชอบ เนื่องจากธุรกิจต้องเผชิญกับความซับซ้อนมากขึ้น ทั้งยังต้องผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมในปัจจัยเสี่ยง ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และกรอบการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงหลักบรรษัทภิบาล)

เพื่อรับมือกับเทรนด์ที่มิอาจเลี่ยงให้เติบโตและประสบความสำเร็จ ด้วยกลยุทธ์ Triple "S" ดังต่อไปนี้
1.SYNERGY: ด้วยระบบ Digital Ecosystem แบบเปิด ทีซีซีเทคได้ผนึกกำลังร่วมกับพันธมิตรทั่วโลกและยังคงวางตัวเป็นกลางเพื่อพัฒนาดิจิทัลโซลูชั่นแบบผสมผสาน(Integrated Solutions) สำหรับให้ลูกค้าได้มีอิสระในการเลือกสรร
2.SMART: โซลูชั่นอัจฉริยะ ที่พัฒนาโดยทีซีซีเทค มุ่งเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการตัดสินใจทางธุรกิจที่เฉียบคมยิ่งขึ้น
3.SUSTAINABLE: ทีซีซีเทคพร้อมส่งเสริมให้ธุรกิจต่างๆ ด้วยทักษะและโซลูชั่นที่มุ่งสู่ความยั่งยืน โดยใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเทคโนโลยี

"การขับเคลื่อนกลยุทธ์ของเราในปี 2565 จะมุ่งเน้นไปที่ประสบการณ์ของลูกค้าผ่านกลยุทธ์ TRIPLE "S": SYNERGY; SMART; SUSTAINABLE - รวมพลังพันธมิตร; พิชิตโลกด้วยเครื่องมืออัจฉริยะ; สู่การเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน" นายธีรพันธุ์ เหลืองนฤมิตชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด กล่าว

"สำหรับการเปิดตัว Smart Solutions ใหม่ของเรา จะมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์เชิงลึก (Synergy) กับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ของเรา เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและทักษะทางธุรกิจทั่วโลกเพื่อส่งมอบผลลัพธ์ที่เหนือความคาดหมายให้แก่ลูกค้าของเรา" นายพิพิธ จริยวัฒนวิจิตร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด กล่าว

"ภารกิจของเรา คือส่งเสริมความยั่งยืนสู่สังคม ด้วยแพลตฟอร์ม OPEN-TEC คอมมูนิตี้ที่พร้อมระดมผู้นำทางความคิดและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี โดยมีเป้าหมายร่วมกันมีบทบาทสำคัญในการยกระดับความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ดิจิทัลสำหรับประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" นางวลีพร สายะสิต General Manager - Corporate Communications บริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด กล่าว

น่าจับตา! ทีซีซีเทคงัดกลยุทธ์ Triple "S" ชูหมัดเด็ดเผด็จเทคเทรนด์ปี 2565
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit