ZEN Innovation ลงนาม MOU ระหว่าง มทร.ธัญบุรี สนับสนุนแปรรูปสมุนไพร

07 Feb 2022

ZEN Innovation ลงนาม MOU ระหว่าง มทร.ธัญบุรี สนับสนุนแปรรูปสมุนไพร

ZEN Innovation ลงนาม MOU ระหว่าง มทร.ธัญบุรี สนับสนุนแปรรูปสมุนไพร

Zen Innovation และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ผนึกกำลังร่วมกัน จัดทำลงนาม MOU โครงการส่งเสริม สนับสนุนผลิต และแปรรูปสมุนไพร เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ผ่านมา

ก้าวที่สำคัญของ Zen innovation และ มทร.ธัญบุรี ด้วยความร่วมมือกันของทั้ง Zen innovation และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นี้มั่นใจได้ว่าจะเป็นการก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการวิจัยและพัฒนาการใช้พืชสมุนไพรเพื่อใช้ในเชิงบริโภค อุปโภค ตลอดจนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอาง อีกทั้งยังเป็นส่วนช่วยในการเปิดโอกาสการได้ใช้นวัตกรรมของ Zen innovation เครื่องวิจัย เพื่อเป็นการเสริมสร้าง ความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มประสบการณ์ให้กับบุคลากร นักศึกษา และบุคลากรในอนาคตอย่างแน่นอน

โรงงานอาหารเสริม เซน ไบโอเทค ไม่หยุดที่จะพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความเชื่อมั่น ให้กับลูกค้าที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับเรา เซน ไบโอเทค จะไม่หยุดพัฒนา พร้อมกับรังสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ทุกท่าน ติดตามนวัตกรรมใหม่ๆ ต่อได้ที่ www.zenbiotechfactory.com