พร้อมแล้ว! โรงพยาบาล 'เครือพริ้นซิเพิลเฮลท์แคร์' จับมือ 'รพ.บำรุงราษฎร์' เปิดตัว 'ศูนย์มะเร็งพิษณุเวชฮอไรซัน' ปักธงฮับ (Hub) รักษามะเร็งในภาคเหนือตอนล่าง

09 Feb 2022

วันนี้ (9 ก.พ. 65) ในงานพิธีเปิดศูนย์มะเร็งพิษณุเวชฮอไรซัน รพ.พิษณุเวช นายธานี มณีนุตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ผู้ประกอบธุรกิจบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสุขภาพ ในนามโรงพยาบาลเครือ 'พริ้นซิเพิลเฮลท์แคร์' กล่าวถึง ความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลในเครือ 'พริ้นซิเพิลเฮลท์แคร์' ที่ร่วมมือกับทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โดย 'บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก' เปิด 'ศูนย์มะเร็งพิษณุเวชฮอไรซัน' รพ.พิษณุเวช ในเครือพริ้นซิเพิลเฮลท์แคร์ โดยระบุว่าเล็งเห็นโอกาสและศักยภาพในการขยายการรักษาโรคมะเร็งแบบองค์รวมในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง มั่นใจสามารถขยายฐานผู้ป่วยที่ต้องการเข้าถึงการรักษาเทคโนโลยีการรักษาสมัยใหม่ ครบวงจร ในราคาที่จับต้องได้ และทำให้ผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางไปไกล ให้บริการรักษาโรคมะเร็งแบบครบวงจร ขณะเดียวกันมีแผนขยายไปยังโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี และรพ. อื่น ๆ ของเครือฯในอนาคตด้วย

พร้อมแล้ว! โรงพยาบาล 'เครือพริ้นซิเพิลเฮลท์แคร์' จับมือ 'รพ.บำรุงราษฎร์' เปิดตัว 'ศูนย์มะเร็งพิษณุเวชฮอไรซัน' ปักธงฮับ (Hub) รักษามะเร็งในภาคเหนือตอนล่าง

ขณะที่ ภญ.อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวว่า ในนามของบำรุงราษฎร์ต้องขอขอบคุณผู้บริหารของเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และโรงพยาบาลพิษณุเวช ที่ได้เห็นความสำคัญของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีความจำเป็นจะต้องได้รับการรักษาที่เหมาะสมมากขึ้น ซึ่งความร่วมมือในการเปิดศูนย์มะเร็งพิษณุเวชฮอไรซันในครั้งนี้ นับว่าเป็นการนำจุดแข็งด้านความเป็นเลิศทางการแพทย์ของศูนย์มะเร็งฮอไรซันของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มาต่อยอดภายใต้โมเดล 'บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก' เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยในพื้นที่ของโรงพยาบาลพิษณุเวช ได้เข้าถึงการรักษามะเร็งที่มีมาตรฐาน ทั้งในส่วนกระบวนการรักษา ยาและเทคโนโลยีทางการแพทย์อย่าง AI ตลอดจนประสบการณ์และความชำนาญของทีมแพทย์เฉพาะทาง รวมถึงสหสาขาวิชาชีพทางด้านมะเร็งโดยเฉพาะ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ของการรักษาที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุด ซึ่งเป็นเป้าหมายของบำรุงราษฎร์ที่มุ่งมั่นพัฒนาการรักษาในระดับจตุตถภูมิ (Quaternary Care) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Center of Excellence) เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคยากและโรคซับซ้อนได้อย่างครอบคลุมทุกโรค

ด้าน นายแพทย์สมคิด อุดมกิจมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ กล่าวว่าโรงพยาบาลพิษณุเวชได้เล็งเห็นโอกาสในการขยายขอบเขตการให้บริการของการรักษามะเร็งแบบองค์รวม และขยายฐานผู้ป่วยที่ต้องการเข้าถึงเทคโนโลยีการรักษาขั้นสูง ในราคาที่จับต้องได้ โดยก่อนหน้านี้ โรงพยาบาลได้พัฒนาพื้นที่ และเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ต้องการบริการการแพทย์ขั้นสูง ซึ่งถือเป็นโรคเฉพาะทางที่ต้องใช้การวินิจฉัย และรักษาอย่างครบวงจร เชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะสร้างประโยชน์สูงสุดในการรักษาพยาบาลให้กับคนในแถบภาคเหนือตอนล่าง พร้อมกันนี้กลุ่มพิษณุเวช เครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ยังมีโรงพยาบาลอีก 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร และโรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ที่พร้อมรับดูแลรักษาและส่งต่อผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ต้องรับบริการการรักษาขั้นสูง และต้องใช้เครื่องมือในการรักษาที่ทันสมัยโดยนำจุดแข็ง 4 ด้านมาเป็นแนวทางเพื่อประโยชน์สูงสุดในการรักษาผู้ป่วย ขณะเดียวกันศูนย์แห่งนี้จะเป็นศูนย์รับผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลอื่น ๆ ในพื้นที่ที่ต้องการส่งผู้ป่วยที่เกินกำลังรักษามายัง 'ศูนย์มะเร็งพิษณุเวชฮอไรซัน' และส่งตัวกลับที่โรงพยาบาลต้นทางเมื่อผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น เพื่อให้การดูแลรักษาครบวงจร ตั้งแต่ต้นทาง การส่งต่อ รักษาจนถึงการติดตามผล จนกระทั่งผู้ป่วยสามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ขณะที่ คุณสมศักดิ์ วิวัฒนสินชัย ผู้อำนวยการด้านบริหาร บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก กล่าวถึง โมเดล 'บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก' เป็นการดำเนินงานร่วมกันของทั้งสองฝ่ายอย่างใกล้ชิด ทั้งในเรื่องเงินทุน ค่าใช้จ่าย ทรัพยากร และรายได้ โดยบำรุงราษฎร์ให้การสนับสนุนในการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลพันธมิตร เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ในส่วนของแพทย์ มีการจัดทีมแพทย์เฉพาะทาง โดยให้การรักษาตามแนวทางของ รพ. บำรุงราษฎร์ แต่ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการตามมาตรฐานของโรงพยาบาลพันธมิตร ในราคาที่เข้าถึงได้และสอดคล้องกับการให้บริการคนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

ปัจจุบันโรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ มีจำนวน 12 แห่งใน 11 จังหวัด กระจายอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ซึ่งรพ.พิษณุเวช จ.พิษณุโลก ถือเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง และถือเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่เป็นที่ตั้งของศูนย์มะเร็งฮอไรซันในต่างจังหวัด ภายใต้โมเดล 'บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก' และยังช่วยยกระดับการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างให้เข้าถึงบริการการแพทย์ขั้นสูง และครบวงจร อย่างไรก็ตาม ศูนย์มะเร็งพิษณุเวช ฮอไรซัน รพ.พิษณุเวช ด้วยความร่วมมือของเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ รพ.บำรุงราษฎร์ โดย 'บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก' สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ princhealth.com / pitsanuvej.com