สมาคมนักศึกษาเก่า มจธ. จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 พร้อมมอบโล่รางวัลให้แก่ นักศึกษาเก่าดีเด่น

09 Feb 2022

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (มจธ.) นำโดย นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์(กลาง) นายกสมาคมฯ พร้อมทั้งคณะกรรมการสมาคมฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมที่ได้จัดขึ้นตลอดระยะเวลาในปีที่ผ่านมาให้แก่สมาชิกฯ ได้รับทราบ ทั้งจากการเข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์ ผ่านระบบ zoom และออฟไลน์ ณ สโมสรราชพฤกษ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ภายหลังการประชุม สมาคมฯ ได้ทำการมอบโล่เกียรติยศ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้แก่นักศึกษาเก่าดีเด่น เป็นจำนวน 10 สาขา 20 รายชื่อ ที่สร้างคุณประโยชน์ในด้านต่างๆ ให้แก่มหาวิทยาลัยและสังคมอย่างต่อเนื่องเสมอมา

สมาคมนักศึกษาเก่า มจธ. จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 พร้อมมอบโล่รางวัลให้แก่ นักศึกษาเก่าดีเด่น

สมาคมนักศึกษาเก่า มจธ. จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 พร้อมมอบโล่รางวัลให้แก่ นักศึกษาเก่าดีเด่น