รุกแรง! ไทยเครดิตปรับกลยุทธ์ดึงลูกค้าเงินฝาก ชูเงินฝากประจำระยะสั้น-กลาง รับดอกเบี้ยสูง ไม่ต้องรอนาน

10 Aug 2022

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ตอบรับกระแสดอกเบี้ยขาขึ้น ยกทัพเงินฝากประจำปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นยกขบวน ชูเงินฝากประจำระยะกลางและระยะสั้น รับดอกเบี้ยสูง ไม่ต้องรอนาน นำโดย เงินฝากประจำพิเศษ 17 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.70% ต่อปี ที่ปรับเงื่อนไขให้ลูกค้าปัจจุบันสามารถเปิดบัญชีได้ตามคำเรียกร้อง ด้านเงินฝากประจำพิเศษ 15 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.45% ต่อปี เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท เงินฝากประจำทันใจ อัตราดอกเบี้ย 1.40% ต่อปี ขณะที่เงินฝากระยะสั้นอย่าง เงินฝากประจำ 8 เดือน และเงินฝากประจำ 6 เดือน ให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง 1.20% ต่อปี และ 1.05% ต่อปี ตามลำดับ ตอบโจทย์ความต้องการเข้าถึงเงินฝากดอกเบี้ยสูงที่หลากหลาย ดังปรัชญา "Everyone Matters ทุกคนคือคนสำคัญ"

รุกแรง! ไทยเครดิตปรับกลยุทธ์ดึงลูกค้าเงินฝาก ชูเงินฝากประจำระยะสั้น-กลาง รับดอกเบี้ยสูง ไม่ต้องรอนาน

เงินฝากประจำที่ธนาคารชูเป็นผลิตภัณฑ์เด่นในรอบนี้ นำโดยแคมเปญเงินฝากประจำพิเศษอย่าง เงินฝากประจำพิเศษ 17 เดือน อัตราดอกเบี้ยสูง 1.70% ต่อปี รับดอกเบี้ยรายเดือน ซึ่งธนาคารปรับเงื่อนไขให้ลูกค้าปัจจุบันสามารถเปิดบัญชีได้ เปิดบัญชีขั้นต่ำ 70,000 บาท รับฝากสูงสุดต่อรายไม่เกิน 7 ล้านบาท (ไม่นับรวมบัญชีเงินฝากประจำทุกประเภท) เปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 10 - 31 สิงหาคม 2565 หรือจนกว่ายอดเงินฝากรวมทั้งโครงการครบ 2,700 ล้านบาท และ เงินฝากประจำพิเศษ 15 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.45% ต่อปี เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1 แสนบาท รับฝากสูงสุดต่อรายไม่เกิน 30 ล้านบาท (ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด)

นอกจากแคมเปญเงินฝากประจำพิเศษแล้ว ธนาคารยังปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำล็อตใหญ่ ชูจุดเด่น "รับดอกเบี้ยสูง ไม่ต้องรอนาน" นำโดย เงินฝากประจำทันใจ ระยะเวลาฝาก 12 เดือน เงินฝากหนึ่งเดียวที่จ่ายดอกเบี้ยทันทีตั้งแต่วันฝาก (กรณีฝากด้วยเงินสด) อัตราดอกเบี้ย 1.40% ต่อปี เงินฝากประจำ 18 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี เงินฝากประจำ 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.35% ต่อปี ส่วนเงินฝากระยะสั้น ได้แก่ เงินฝากประจำ 8 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.20% ต่อปี และเงินฝากประจำ 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.05% ต่อปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ สาขาธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ทุกสาขา หรือ Call Center โทร. 02 697 5454

รุกแรง! ไทยเครดิตปรับกลยุทธ์ดึงลูกค้าเงินฝาก ชูเงินฝากประจำระยะสั้น-กลาง รับดอกเบี้ยสูง ไม่ต้องรอนาน