พัฒนาฝีมือแรงงานโคราช ปั้นอาชีพส่งเสริมแรงงานสตรีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต รุ่นที่ 3

01 Aug 2022

เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและการตลาดออนไลน์ (30 ชั่วโมง)  โดยได้รับเกียรติจาก นายสำเริง ทำสันเทียะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 และผู้ช่วยฯ ร่วมพิธีการเปิดฝึกอบรม สำหรับแรงงานสตรีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้สามารถนำความรู้ทักษะไปประกอบอาชีพเสริมหรืออาชีพอิสระรวมถึงช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์ การบรรจุ การจัดส่งสินค้า  ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1-5 ส.ค. 65 ณ ศาลาวัดบ้านโป่ง หมู่ 6 ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

พัฒนาฝีมือแรงงานโคราช ปั้นอาชีพส่งเสริมแรงงานสตรีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต รุ่นที่ 3

นายสำเริง ทำสันเทียะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 และผู้เข้ารับการฝึกอบรม ยังได้กล่าวขอบคุณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา ที่มีโครงการฝึกอบรมดีๆให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลเสมา และสอดคล้องกับนโยบายในพื้นที่ ซึ่งการพัฒนาคนพัฒนาอาชีพในสถานะการณ์โรคระบาดและค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น ร่วมถึงภาวะการขาดแคลนอาหารที่กำลังเพิ่มขึ้น การฝึกอบรมครั้งนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ทำให้หลักสูตรที่เปิดฝึกอบรมเป็นที่ต้องการและน่าสนใจสามารถต่อยอดได้ในพื้นที่ ทำให้ทุกครัวเรือนจำเป็นต้องมีอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวมากยิ่งขึ้น

หากประชาชนสนใจสมัครฝึกอบรม สามารถสมัครได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา หรือเพจเฟซบุ๊คสถาบัน DSD5KORAT ได้ในวันเวลาราชการ โทร.04 4416 948

พัฒนาฝีมือแรงงานโคราช ปั้นอาชีพส่งเสริมแรงงานสตรีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต รุ่นที่ 3