"ซิตี้แบงก์" สมทบทุนศิริราชมูลนิธิ เพื่อผู้ป่วยยากไร้ ภายใต้กิจกรรม "วันชุมชนซิตี้"

04 Aug 2022

นายปวิณ รอดลอยทุกข์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานรัฐกิจสัมพันธ์ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย (คนซ้าย) มอบเงินสมทบทุนจำนวน 1,278,559 บาท แก่ศิริราชมูลนิธิ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ โดยเงินดังกล่าวได้รับการบริจาคภายใต้กิจกรรม Citi Global Community Day หรือ วันชุมชนซิตี้ 2565 กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนที่ซิตี้แบงก์จัดมาอย่างต่อเนื่องกว่า 17 ปี โดยมีผู้ช่วยศาสตรจารย์ นายแพทย์ ชัยวัฒน์ โมกขะเวส กรรมการและเหรัญญิก ศิริราชมูนิธิ เป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ศิริราชมูนิธิ โรงพยาบาล ศิริราช

"ซิตี้แบงก์" สมทบทุนศิริราชมูลนิธิ เพื่อผู้ป่วยยากไร้  ภายใต้กิจกรรม "วันชุมชนซิตี้"