พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ชวนร่วมกิจกรรมพิเศษในเดือนสิงหาคม "ประดิษฐ์พวงมาลัยด้วยผ้าขาวม้า" มอบเป็นของขวัญวันแม่และวันผ้าไทยแห่งชาติ

04 Aug 2022

เติมเต็มช่วงเวลาแห่งความสุขระหว่างคุณกับ "คุณแม่" เดือนสิงหาคมปีนี้ ด้วยกิจกรรมพิเศษ "ประดิษฐ์พวงมาลัยด้วยผ้าขาวม้า" จัดโดยพิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ หอรัษฎากรพิพัฒน์ ในพระบรมมหาราชวัง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และ "วันผ้าไทยแห่งชาติ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยอุตสาหะ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมเรื่อง "ผ้าไทย" ให้เป็นที่ประจักษ์มายาวนาน จากสิ่งทอท้องถิ่นที่สูญหายให้กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ชวนร่วมกิจกรรมพิเศษในเดือนสิงหาคม "ประดิษฐ์พวงมาลัยด้วยผ้าขาวม้า" มอบเป็นของขวัญวันแม่และวันผ้าไทยแห่งชาติ

พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมประดิษฐ์พวงมาลัยด้วยผ้าขาวม้า ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าในการเรียนรู้วิธีประดิษฐ์พวงมาลัยด้วยผ้าขาวม้า โดยวิทยากรจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ เพื่อมอบเป็นของขวัญสุดพิเศษให้คุณแม่ ในวันแม่แห่งชาติปีนี้ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม "ประดิษฐ์พวงมาลัยด้วยผ้าขาวม้า" ผ่านทาง QR Code หรือ https://forms.gle/vqLnDRsxLodC8JFg7 โดยมีค่าเข้าร่วมกิจกรรม ๓๐๐ บาทต่อท่าน รับจำนวนจำกัดเพียง ๒๐ ท่าน สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ยังจัดแสดง "นิทรรศการด้วยพลังแห่งรัก" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนืองในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งจะจัดแสดงถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคมนี้เท่านั้น และนิทรรศการ "ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช: สายสัมพันธ์สยามและชวา"ถ่ายทอดเรื่องราวการเสด็จเยือนชวาของพระบาทสมเด็จพระจุลมจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ สามครั้ง และจัดแสดงผ้าบาติกสะสมที่สวยงามจากเมืองต่าง ๆ บนเกาะชวา ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ (๐๒) ๒๒๕ ๙๔๓๐ พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ในพระบรมมหาราชวัง เปิดให้เข้าชมทุกวันเวลา ๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ปิดจำหน่ายบัตรเวลา ๑๕.๓๐ น.

พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ชวนร่วมกิจกรรมพิเศษในเดือนสิงหาคม "ประดิษฐ์พวงมาลัยด้วยผ้าขาวม้า" มอบเป็นของขวัญวันแม่และวันผ้าไทยแห่งชาติ