ขอเชิญร่วมชม และส่งกำลังใจเชียร์ในงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค สาขาไม้เครื่องเรือน และสาขาการต่อประกอบมุมไม้

04 Aug 2022

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ขอเชิญร่วมชมและส่งกำลังใจเชียร์ผู้เข้าแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม เป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันใน 2 สาขาอาชีพ ได้แก่ สาขาไม้เครื่องเรือน และสาขาการต่อประกอบมุมไม้ ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565

ขอเชิญร่วมชม และส่งกำลังใจเชียร์ในงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค สาขาไม้เครื่องเรือน และสาขาการต่อประกอบมุมไม้

ในปี 2565 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้ดำเนินการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค เพื่อค้นหาผู้เป็นเลิศทางด้านทักษะฝีมือแรงงาน ในกลุ่มเยาวชนที่อยู่ในสถานศึกษาหรือทำงานอยู่ในสถานประกอบกิจการเพื่อคัดเลือกสู่เวทีระดับชาติ โดยในการแข่งขันระดับภาคครั้งนี้ แบ่งเป็น 4 ภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ และจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานใน 25 สาขาอาชีพ