สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม จัดฝึกอบรมทักษะอาชีพเสริมการประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม

14 Jul 2022

เมื่อวันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่แรงงานสตรี ในสาขาการประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม ณ หมู่บ้านกฤษฎานคร ตำบลท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 20 คน ซึ่งในกิจกรรมการฝึกอบรมครั้งนี้ มีการสอนการทำอาหารว่างและเครื่องดื่มหลายชนิด อาทิ ขนมช่อมรกต ขนมช่อม่วงซึ่งเป็นอาหารว่างของไทยโบราณ ขนมจีบฮองเฮา ขนมจีบนก หรือการทำเมนูเครื่องดื่มที่หาวัตถุดิบได้ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นน้ำกระเจี๊ยบ น้ำเก๊กฮวย น้ำตะไคร้ น้ำใบเตย และน้ำใบเตยมะนาว

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม จัดฝึกอบรมทักษะอาชีพเสริมการประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม