กรุงศรี เพิ่มฟีเจอร์เอาใจลูกค้า SME ไม่พลาดโอกาสทางธุรกิจ ด้วยบริการ e-Guarantee บน Krungsri Biz Online ได้สะดวกขึ้น ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย โดยไม่ต้องเดินทางไปธนาคาร

20 Jul 2022

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) เดินหน้าสู่การเป็นสถาบันการเงินหลักสำหรับลูกค้า SME ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ตอบรับเทรนด์ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการลด carbon footprint ผ่านฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดบน Krungsri Biz Online ดิจิทัลแบงก์กิ้งเพื่อ SME ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสะดวกเพิ่มขึ้น ด้วยบริการขอออกหนังสือค้ำประกัน (e-Guarantee) ที่ลูกค้าสามารถทำรายการออนไลน์เพื่อขอออกหนังสือค้ำประกันได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสและความคล่องตัวในการทำธุรกิจ ลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการเดินทางไปทำธุรกรรมที่ธนาคาร พร้อมฟังก์ชั่นพิเศษ Smart Input ช่วยเพิ่มความสะดวกและลดความผิดพลาดในการกรอกเอกสารออนไลน์ ครบจบทุกฟังก์ชั่นเรื่องหนังสือค้ำประกัน

กรุงศรี เพิ่มฟีเจอร์เอาใจลูกค้า SME ไม่พลาดโอกาสทางธุรกิจ ด้วยบริการ e-Guarantee บน Krungsri Biz Online ได้สะดวกขึ้น ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย โดยไม่ต้องเดินทางไปธนาคาร

บริการขอออกหนังสือค้ำประกันบน Krungsri Biz Online นับเป็นฟีเจอร์ล่าสุดบน Krungsri Biz Online แพลตฟอร์มดิจิทัลแบงก์กิ้งที่กรุงศรีได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการดำเนินธุรกิจของลูกค้า ในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล ด้วยบริการธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ที่ตอบโจทย์ เดินหน้าพัฒนาสู่ความเป็นดิจิทัลแบงก์กิ้งชั้นนำ ทั้งนี้บริการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์บน Krungsri Biz Online ครอบคลุมตั้งแต่ การขอออกหนังสือค้ำประกัน การต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข การขอเปลี่ยนแปลงวงเงินหรือขยายระยะเวลา การค้นหา ตรวจสอบสถานะคำขอ การเรียกดูใบเสร็จรับเงิน และสะดวกยิ่งขึ้นด้วยการรับหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ที่ธนาคารจัดส่งให้โดยตรงถึงผู้รับผลประโยชน์ (Beneficiary) หรือกรณีลูกค้าต้องการรับหนังสือค้ำประกันในรูปแบบเอกสาร ก็สามารถเลือกวันที่และนัดรับหนังสือค้ำประกันได้ที่สาขาของธนาคารกรุงศรีอยุธยาที่ต้องการ

นางสาวพัชรินทร์ บุญล่ำสัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจดิจิทัลโซลูชั่นเพื่อลูกค้าธุรกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "กรุงศรีมุ่งมั่นสนับสนุนลูกค้า SME มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะดิจิทัลโซลูชั่นทางการเงินที่เรานำความรู้ความเชี่ยวชาญมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัลให้ทันสมัยส่งมอบแก่ลูกค้า เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะ digital transformation เป็นหนึ่งใน roadmap สำคัญที่กรุงศรีสนับสนุนการทำธุรกรรมต่างๆในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น ลดการใช้กระดาษและแทนที่ด้วยเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ลดต้นทุนธุรกิจ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปัจจุบันการเปิดรับเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลเป็นสิ่งจำเป็นต่อผู้ประกอบการ โดยเฉพาะช่วงหลังสถานการณ์โควิด-19 โดย Krungsri Biz Online มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้เป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมฟีเจอร์ต่างๆ ครอบคลุมทุกความต้องการของ SME อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมออนไลน์ได้ ไม่ว่าจะเป็น จ่ายเงินเดือนพนักงาน ชำระภาษี เรียกดูวงเงินสินเชื่อ ชำระเงินตัดยอดหนี้สินเชื่อแบบเรียลไทม์ โอนเงินต่างประเทศแบบเรียลไทม์ เป็นต้น และล่าสุดกับการให้บริการขอออกหนังสือค้ำประกันบน Krungsri Biz Online ก็เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของกรุงศรีที่ทำให้การใช้งานฟีเจอร์สะดวกง่ายดาย มีการนำ Smart Input มาใช้ในหลายฟีเจอร์รวมถึงในบริการใหม่นี้ด้วย เพื่อลดความยุ่งยาก และเพิ่มความถูกต้องในการกรอกรายละเอียด โดยในปีนี้ Krungsri Biz Online ยังจะพัฒนาฟีเจอร์และบริการใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างประสบการณ์ดิจิทัลที่ตอบโจทย์ให้กับลูกค้าธุรกิจของกรุงศรีต่อไป"

นางชุลิดา แท่นเพ็ชร์รัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานบริหารผลิตภัณฑ์ลูกค้าธุรกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงบริการหนังสือค้ำประกันผ่านช่องทางดิจิทัลแบงก์กิ้งว่า "ในอดีต การขอหนังสือค้ำประกันนั้นใช้เวลาค่อนข้างนาน เนื่องจากลูกค้าต้องเดินทางไปยื่นเรื่องขอหนังสือค้ำประกันที่ธนาคารและต้องกลับมารับอีกครั้ง ก่อนที่จะส่งให้กับผู้รับประโยชน์อีกทอดหนึ่ง การให้บริการขอออกหนังสือค้ำประกันออนไลน์บน Krungsri Biz Online จึงมาช่วยอำนวยความสะดวกให้การทำธุรกรรมของผู้ประกอบการสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถใช้บริการได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปที่สาขาเพื่อทำเรื่องขอออกหนังสือค้ำประกันและส่งหนังสือค้ำประกันรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้รับผลประโยชน์ที่สะดวกรับผ่านช่องทางออนไลน์ได้อีกด้วย ซึ่งครอบคลุมในทุกอุตสาหกรรมหลัก ๆ ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจยานยนต์ และหน่วยงานราชการ เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) อย่างไรก็ตามหากลูกค้าต้องการรับหนังสือค้ำประกันในรูปแบบเอกสาร ก็สามารถเลือกนัดรับในวันที่และสาขาธนาคารที่สะดวกได้เอง และด้วยบริการใหม่ล่าสุดนี้ เราวางเป้าหมายว่าภายใน 3 ปีจะสามารถเพิ่มวงเงินหนังสือค้ำประกันได้กว่า 30%"

สำหรับลูกค้าธุรกิจที่ต้องการเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินธุรกิจผ่านรูปแบบดิจิทัลแบงก์กิ้งกับกรุงศรี สามารถใช้บริการขอออกหนังสือค้ำประกัน ฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดบน Krungsri Biz Online ได้แล้ววันนี้ ศึกษารายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.krungsri.com/th/business/loans/e-request-guarantee หรือโทร. 02-626-2626