บัญชี SPU ผนึกกำลัง 3 วิทยาเขต รวมพลจิตอาสา ปลูกป่าเพิ่มร่มเงาให้โลกร่มเย็น

20 Jul 2022

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน ร่วมกับ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี และ วิทยาเขตขอนแก่น ผนึกกำลัง 3 วิทยาเขต จัดกิจกรรม USR รับผิดชอบต่อสังคม โครงการ ปลูกป่าและศึกษาธรรมชาติ ด้วยการร่วมพลังจิตอาสาลงพื้นที่ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า จังหวัดสระบุรี รวมพลังช่วยกันปลูกป่า เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ และป้องกันไฟป่า พร้อมทั้งได้เรียนรู้การเสียสละในการมีส่วนร่วมทำความดีเพื่อสังคม ช่วยเพิ่มร่มเงาให้โลกของเราร่มเย็นและสดใส

บัญชี SPU ผนึกกำลัง 3 วิทยาเขต รวมพลจิตอาสา ปลูกป่าเพิ่มร่มเงาให้โลกร่มเย็น

บัญชี SPU ผนึกกำลัง 3 วิทยาเขต รวมพลจิตอาสา ปลูกป่าเพิ่มร่มเงาให้โลกร่มเย็น