EXIM BANK และ SMI พบปะหารือแนวทางสนับสนุนผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดโลก

09 Sep 2022

นางวรางคณา วงศ์ข้าหลวง (ที่ 3 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นายเบญจรงค์ สุวรรณคีรี (ที่ 2 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK และนายชลัช รัตนบุญนิธิ (ขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK พบปะหารือกับนายชนิตร ชาญชัยณรงค์ (กลาง) รองประธานสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (Small & Medium Industrial Institute : SMI) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร SMI และ ส.อ.ท. เกี่ยวกับแนวทางสนับสนุนผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิก ส.อ.ท. ด้วยผลิตภัณฑ์และเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมของ EXIM BANK เพื่อสร้างนักรบเศรษฐกิจไทยสู่ตลาดโลกและขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565

EXIM BANK และ SMI พบปะหารือแนวทางสนับสนุนผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดโลก