BEM ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส

12 Sep 2022

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 โรงเรียนวัดเวตวัน ธรรมาวาส จำนวนกว่า 150 คน ภายใต้กิจกรรมสรุปบทเรียนประจำหน่วยการเรียนรู้ คมนาคม "MRT ชวนเที่ยว" เพื่อให้น้องๆได้เรียนรู้นอกห้องเรียนและเปิดโลกทัศน์สัมผัสประสบการณ์จริง โดยการทดลองโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง สถานีบางซ่อน - คลองบางไผ่ และรับฟังการบรรยายข้อมูลในการใช้ระบบรถไฟฟ้าอย่างถูกต้องและปลอดภัย พร้อมทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายในสถานีตลอดการเดินทาง เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

BEM ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส