คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล เชิญชวนประชาชนตรวจสุขภาพฟรี ที่ "คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์"

12 Sep 2022

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้ง "คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์" ณ หอพักคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางขุนนนท์ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดูแลประชาชนที่สอดคล้องกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่ต้องการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง มุ่งสร้างเสริมศักยภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน ให้สามารถดูแลตนเองให้มีสุขภาพดี ป้องกันตนเองจากความเจ็บป่วยและการเกิดโรค ดูแลตนเองได้เมื่อเจ็บป่วย เพื่อขยายโอกาสให้ประชาชนอีกจำนวนมาก ที่อาจจะยังเข้าไม่ถึงการบริการ ได้สามารถเข้าถึงการบริการได้อย่างสะดวก และรวดเร็วขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย" และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 24 กันยายน "วันมหิดล"

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล เชิญชวนประชาชนตรวจสุขภาพฟรี ที่ "คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์"

โดยจะมีพิธีเปิด ในวันพุธ ที่ 21 กันยายน 2565 นี้ ภายในงานมีการให้บริการตรวจสุขภาพฟรีแก่ประชาชนผู้ที่สนใจทั่วไป อาทิ คัดกรองมะเร็งเต้านม คัดกรองพัฒนาการเด็ก คัดกรองอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ และคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตทุกช่วงวัย สามารถรับบริการตรวจสุขภาพฟรี !!! ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์ ณ หอพักคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700

 

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล เชิญชวนประชาชนตรวจสุขภาพฟรี ที่ "คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์"