TOA จิตอาสา ร่วมปลูกป่า สร้างพื้นที่สีเขียว จ.เพชรบูรณ์ สานต่อโครงการ "รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน" เฉลิมพระเกียรติฯ

15 Sep 2022

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA และองค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าดี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ร่วมปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ และไม้ยืนต้น สร้างพื้นที่สีเขียวให้กับอ่างเก็บน้ำคลองลำกง ในโครงการ "รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน" เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

TOA จิตอาสา ร่วมปลูกป่า สร้างพื้นที่สีเขียว จ.เพชรบูรณ์ สานต่อโครงการ "รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน" เฉลิมพระเกียรติฯ

ดร.ภาณุพงศ์ ภูทะวัง ผู้จัดการอาวุโสสายงานวางแผนกลยุทธ์ TOA เผยว่า "ด้วยวิสัยทัศน์ของทีโอเอที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการอย่างครบวงจรแบบ Total Solution เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนทางธุรกิจ ควบคู่กับการสร้างความตระหนักถึงการตอบแทนสังคมและสิ่งแวดล้อม เราจึงพร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งมอบสิ่งดี ๆ กลับคืนสู่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงได้นำพนักงานจิตอาสา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าดี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ สานต่อโครงการ "รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน" เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ร่วมกันปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ และไม้ยืนต้น อาทิ ต้นอินทนิล ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ ต้นกัลปพฤกษ์ ต้นศรีตรัง ต้นทองอุไร ดาวเรือง ปอเทือง เป็นต้น ในพื้นที่ว่างเปล่าบริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำคลองลำกงซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญบนเนื้อที่กว่า 70 ไร่  เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ รวมทั้งยังเป็นการปรับภูมิทัศน์เพื่อเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ยมชมธรรมชาติและความสวยงามของไม้ดอก ไม้ประดับในช่วงปลายฝนต้นหนาวที่กำลังจะมาถึงนี้ด้วย อันจะช่วยสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน"

สำหรับอ่างเก็บน้ำคลองลำกง หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า "เขื่อนท่าลาว" ตั้งอยู่ ต.วังท่าดี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ เป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงดำริให้สร้างอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ขึ้น เพื่อแก้ไขและบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนที่ขาดแคลนน้ำดื่ม น้ำใช้ และน้ำที่ใช้ในการทำเกษตรกรรม ตลอดจนช่วยบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลากของพื้นที่ตามแนวสองฝั่งของลำน้ำคลองลำกง และพื้นที่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำป่าสักในเขตอำเภอหนองไผ่ โดยสร้างเสร็จในปี 2532 ปัจจุบันได้มีการพัฒนาเขื่อนท่าลาวแห่งนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกหนึ่งแห่งในจังหวัดเพชรบูรณ์

ซึ่งโครงการปลูกป่า สร้างพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนและป่าไม้นี้ ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างมาก โดยตั้งเป้าจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยร่วมกับกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันเป็นพลังขับเคลื่อนฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ให้ธรรมชาติได้กลับคืนมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง สร้างปอดแห่งใหม่ให้กับคนในชุมชนและนักท่องเที่ยว รวมทั้งยังช่วยป้องกันภัยจากธรรมชาติ สร้างคุณภาพอากาศที่ดี ช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจก และลดภาวะโลกร้อนให้กับโลกของเราอีกด้วย

TOA จิตอาสา ร่วมปลูกป่า สร้างพื้นที่สีเขียว จ.เพชรบูรณ์ สานต่อโครงการ "รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน" เฉลิมพระเกียรติฯ