มูลนิธิอิออนประเทศไทย พร้อมส่งเสริมด้านการศึกษา มอบหนังสือ และสื่อการเรียนรู้ยุคใหม่ แก่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

15 Sep 2022

มูลนิธิอิออนประเทศไทย นำโดยนายซึโทะมุ โอโมะเดะระ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) มอบชุดคอมพิวเตอร์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) และหนังสือ ภายใต้โครงการ "Give A Book Give A Future" รวมมูลค่ากว่า 421,891 บาท ให้แก่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) โดยมี นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม เป็นผู้รับมอบ สำหรับโครงการ "Give A Book Give A Future" เป็นโครงการที่มูลนิธิฯ จัดขึ้นโดยเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ โดยมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงสื่อและแหล่งความรู้ที่มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อการเรียนที่ทันสมัยในยุคดิจิทัล

มูลนิธิอิออนประเทศไทย พร้อมส่งเสริมด้านการศึกษา มอบหนังสือ และสื่อการเรียนรู้ยุคใหม่ แก่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม