อว. ขนทัพอัพเทรนด์นวัตกรรมพลังงานโลก ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ "SETA 2022, Solar + Storage Asia 2022 & Enlit Asia 2022"

14 Sep 2022

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประกาศความพร้อมโดยนำ 11 หน่วยงาน เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ และ อัพเดทเทรนด์นวัตกรรมพลังงานโลก การปรับเปลี่ยน การผลิตและพัฒนาด้านพลังงานของเอเชียในอนาคต เพื่อมุ่งสู่การเปลี่ยนถ่ายการใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาด รวมถึงนิทรรศการจากผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้เปิดประสบการณ์และสร้างโอกาสการรับรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาพลังงานของประเทศไทย ใน งานประชุมวิชาการและนิทรรศการเทรดโชว์นานาชาติ "SETA 2022, Solar + Storage Asia 2022 & Enlit Asia 2022" ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2565 ณ ไบเทค บางนา บูธ A01

อว. ขนทัพอัพเทรนด์นวัตกรรมพลังงานโลก ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ "SETA 2022, Solar + Storage Asia 2022 & Enlit Asia 2022"

โดยภายในงานยังได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานการจัดงานฯ และคณะผู้บริหารจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆจากทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วม อีกทั้งหน่วยงานสังกัด อว. ที่ร่วมจัดแสดงนิทรรศการทั้ง 11 หน่วยงาน ดังต่อไปนี้

 • สป.อว. จัดแสดงผลงาน BCG model
 • สถาบันมาตรวิทยา (มว) จัดแสดงผลงาน เครื่องจำลองแสงอาทิตย์
 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จัดแสดงผลงาน Turning co2 io Biomethanol
 • สถาบันวิจัยแสงชินโครตรอน(องค์การมหาชน) (สซ.) จัดแสดงผลงาน
 1. โครงการพัฒนาระบบเคลือบกระจกสำหรับโครงการหมู่กล้องโทรทรรศน์รังสีเชเรนคอฟ (Cherenkov Telescope Array (CTA) Mirror Coating System)
 2. การพัฒนาฟิล์มคาร์บอนเสมือนเพชรสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารแบบยั่งยืน
  - สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดแสดงผลงาน
 3. การสร้างเสริมชุมชนการใช้พลังงานทดแทนในรูปแบบคาร์บอนสุทธิจนเกือบเป็นศูนย์
 4. เรือไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 5. การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดโลหะออกไซด์ผสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเตาชีวมวล
 6. การพัฒนาผลิตภัณฑ์แท่งเชื้อเพลิงคุณภาพสูงจากแกลบ
 7. การบำบัดของเสียรวมศูนย์และการผลิตพลังงานชีวภาพ
  - ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (พว.) จัดแสดงผลงานโซลาร์ชัวร์ ชอฟต์แวร์ประเมินระดับคุณภาพและจัดเก็บข้อมูลแผงโซลาร์เซลล์ใช้แล้ว
  - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดแสดงผลงาน
 8. ระบบโฟลว์แบตเตอรี่-โซล่าเซลล์ ไฮบรีไดเซชัน (Flow battery-solar cel hybridization)
  1. ระบบบูรณาการอัจฉริยะสำหรับสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า
   - สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดแสดงผลงาน
 9. ตู้ฟักไข่พลังงานแสงอาทิตย์
 10. เครื่องสูบน้ำทุ่นลอยพลังงานแสงอาทิตย์
  - มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดแสดงผลงาน
 11. biomass torrefaction (pilot scale)
 12. โรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่
 13. e-market platform for biomass commercialzation
  - มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดแสดงผลงาน
 14. เครื่องอบแห้งกกแบบแนวตั้งใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับโซล่าเซลล์
 15. อิฐบล็อกประสานจากขี้เถ้าขยะชุมชน
  - มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดแสดงผลงาน
 16. ชุดอุปกรณ์และระบบจัดการน้ำอัจฉริยะสำหรับเพาะปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง
 17. กระถางต้นไม้ใบยาสูบ

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจเข้าชมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการเทรดโชว์นานาชาติ "SETA 2022, Solar + Storage Asia 2022 & Enlit Asia 2022" สามารถเข้าชมได้ โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2565 ณ ไบเทค บางนา บูธ A01

ท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Facebook: "SETA - Sustainable Energy Technology Asia" และ Facebook: TechnoMart TH

อว. ขนทัพอัพเทรนด์นวัตกรรมพลังงานโลก ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ "SETA 2022, Solar + Storage Asia 2022 & Enlit Asia 2022"