BAREIT ตอกย้ำความสำเร็จ นำกองทรัสต์ฯ เข้าเทรดวันแรก

14 Sep 2022

นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ (กลาง) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BA นายศรีภพ สารสาส (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพ รีทแมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ และนายภานพ อังศุสิงห์ (ขวา) ผู้บริหารสายงานวาณิชธนกิจ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่าย ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ หรือ BAREIT โดยมี นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ นางสาวรุ่งทิพย์ เจริญวิสุทธิวงศ์ (ซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้ากลุ่มงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดี ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย BAREIT เปิดการซื้อขายที่ราคา 10.10 บาทต่อหน่วย สูงกว่าราคาเสนอขาย IPO ที่ 10 บาทต่อหน่วย

BAREIT ตอกย้ำความสำเร็จ นำกองทรัสต์ฯ เข้าเทรดวันแรก