ทีมเชียร์ลีดเดอร์ ม.หอการค้าไทย คว้าเหรียญทอง ชนะเลิศ

05 Sep 2022

นักกีฬาชมรมเชียร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นตัวแทนทีมมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ในรายการเชียร์ลีดดิ้ง ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 2626th Cheerleading Thailand Championships 2022 วันที่ 2 กันยายน 2565 ณ ไอซ์แลนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา

ทีมเชียร์ลีดเดอร์ ม.หอการค้าไทย คว้าเหรียญทอง ชนะเลิศ

โดยคว้าเหรียญทอง ประเภท Partner Group stunt level 5ประกอบด้วย นายตันติกร เทพสวัสดิ์ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 นายภานุวัฒน์ เสียงเพราะ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2นางสาวกัญญาณัฐ แซ่เฮง นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 1นางสาวสุดารัตน์ วงษา นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 2และคว้าเหรียญเงิน ประเภท Group stunt level 6ประกอบด้วยนายตันติกร เทพสวัสดิ์ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 นายสมาน เมืองศรี นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 นายจิตรภาณุ กองแก้ว นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2นางสาวกัญญาณัฐ แซ่เฮง นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 1นางสาวกนกอร ทองมี นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 2

ทีมเชียร์ลีดเดอร์ ม.หอการค้าไทย คว้าเหรียญทอง ชนะเลิศ