สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 สาขาพนักงานคัดแยกเมล็ดกาแฟ

24 Aug 2022

ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงานและรับรองความรู้ความสามารถ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 สาขาอาชีพ ภาคบริการ สาขาพนักงานคัดแยกเมล็ดกาแฟ ระดับ 1 ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน โดย นายกำจัด ใจงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบคู่มือวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 สาขาอาชีพ ภาคบริการ สาขา พนักงานคัดแยกเมล็ดกาแฟ ระดับ 1 โดยให้แก้ไขคำศัพท์บางคำให้เป็นไปตามพจพจนานุกรมราชกฤษจานุเบกษาและคำนิยม เพื่อเป็นที่ยอมรับทั้งระดับภูมิภาคและระดับสากล

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 สาขาพนักงานคัดแยกเมล็ดกาแฟ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 สาขาพนักงานคัดแยกเมล็ดกาแฟ