เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ มอบดอกไม้แสดงความยินดีร้าน "นักล่าหมูกระทะ" เปิดสาขาใหม่ ชั้น 2 โซน C

30 Aug 2022

ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ นำโดย นางสาวฐิติรัตน์ ประสงค์ผล ผู้อำนวยการฝ่ายพื้นที่เช่าและผู้เช่าสัมพันธ์ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (ซ้ายสุด) มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายชนวีร์ หอมเตย กรรมการ บริษัท เดอะ ฟู้ด ซีเล็คชั่น กรุ๊ป จำกัด (กลาง) เนื่องในโอกาสเปิดร้าน "นักล่าหมูกระทะ" สาขาใหม่ ณ ชั้น 2 โซน C ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ มอบดอกไม้แสดงความยินดีร้าน "นักล่าหมูกระทะ" เปิดสาขาใหม่ ชั้น 2 โซน C