อินเซคเตอร์ แต่งตั้ง ชองเนียน ฟีด เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ จากโปรตีนแมลง ในสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)

29 Aug 2022