"ETC" นำทัพ กลุ่มบริษัท "BWG" ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว พร้อมแจกกล้าไม้ใน "โครงการขยะแลกกล้า"

16 Aug 2022

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ETC และกลุ่มบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาส "วันแม่แห่งชาติ" พร้อมแจกกล้าไม้ใน "โครงการขยะแลกกล้า" จำนวนกว่า 1,500 ต้น โดยมี นายประพันธ์ ตรีบุบผา ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, คุณสุรพงษ์ หวังศิริเวช กรรมการผู้จัดการ บริษัท รีคัฟเวอรี่ เฮ้าส์ จำกัด ผู้บริหารกลุ่มบริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน และกลุ่มบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ร่วมปลูกต้นไม้ ณ สวนสาธารณะเฉลิม พระเกียรติฯ หนองตาโอย ตำบลบ้านขวาง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

"ETC" นำทัพ กลุ่มบริษัท "BWG" ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว พร้อมแจกกล้าไม้ใน "โครงการขยะแลกกล้า"

คุณสุรพงษ์ หวังศิริเวช กรรมการผู้จัดการ บริษัท รีคัฟเวอรี่ เฮ้าส์ จำกัด ผู้บริหารกลุ่มบริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "โครงการขยะแลกกล้า จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างวินัยให้เยาวชน และประชาชน ได้รู้จักการนำสิ่งของเหลือใช้ หรือสิ่งของที่ไม่มีใครเห็นคุณค่า นอกจากจะนำไปรีไซเคิลได้แล้ว ยังสามารถนำมาแลกเป็นกล้าไม้ เพื่อสร้างพลังงานสะอาดให้กับประเทศชาติต่อไป พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เยาวชน และประชาชนในการคัดแยกขยะ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เห็นคุณค่าในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นการช่วยลดภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต ตลอดจนเพื่อฟื้นคืนสมดุลให้ระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืนในระยะยาว พร้อมกันนี้ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "วันแม่แห่งชาติ" กลุ่มบริษัทฯ พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ ประชาชน จึงร่วมกันปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว อันจะส่งผลด้านคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงต่อไป แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม"

คุณสุรพงษ์ กล่าวต่ออีกว่า "สำหรับการปลูกต้นไม้ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา-กรมป่าไม้ ในการสนับสนุนพันธุ์ไม้ยืนต้น ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ จำนวน 10 ชนิด ได้แก่ "ต้นหมัน" ต้นไม้ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยางนา ประดู่ป่า มะค่าโมง ขนุน ชิงชัน ราชพฤกษ์ ชัยพฤกษ์ กระพี้เขาควาย มะขามยักษ์ รวมจำนวนกว่า 1,500 ต้น พร้อมกันนี้ ได้รับการสนับสนุนพื้นที่ปลูกต้นไม้จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง ที่เข้ามามีส่วนร่วมประสานกับผู้นำชุมชน และประชาชน ตลอดจนได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานราชการต่างๆ เรียกได้ว่าคืนความชุ่มชื้นเติมออกซิเจนให้กับธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา"