ไทยเครดิตปลื้ม เงินฝากนิติบุคคลผลตอบรับเยี่ยม ชูฝากประจำรับดอกเบี้ยสูงเท่าบุคคลธรรมดา

16 Aug 2022

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ดันเงินฝากนิติบุคคลต่อเนื่อง หลังผลตอบรับดี ชูจุดเด่นเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง รับอัตราดอกเบี้ยเท่าบุคคลธรรมดา เลือกระยะเวลาฝากได้ตั้งแต่ 6 - 36 เดือน พร้อมปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็น 1.05% - 1.60% ต่อปี รวมถึงเงินฝากออมทรัพย์ธุรกิจ Biz Plus ที่ให้ดอกเบี้ยสูงสุดถึง 1.15% ต่อปี เหมาะสำหรับผู้ฝากนิติบุคคลที่ต้องการความคล่องตัวสูง

ไทยเครดิตปลื้ม เงินฝากนิติบุคคลผลตอบรับเยี่ยม ชูฝากประจำรับดอกเบี้ยสูงเท่าบุคคลธรรมดา

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำสำหรับนิติบุคคล นำโดย เงินฝากประจำ 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.05% ต่อปี และ เงินฝากประจำ 9 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.20% ต่อปี สำหรับผู้ฝากนิติบุคคลทั่วไป และนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร เงินฝากประจำ 18 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี สำหรับผู้ฝากนิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร และสหกรณ์ เงินฝากประจำ 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.35% ต่อปี เงินฝากประจำ 24 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.55% ต่อปี และ เงินฝากประจำ 36 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.60% ต่อปี สำหรับผู้ฝากนิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร สหกรณ์ กองทุน บริษัทประกัน สถาบันการเงิน ราชการ และรัฐวิสาหกิจ เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดต่อรายไม่เกิน 20 ล้านบาท (ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด)

นอกจากเงินฝากประจำแล้ว ธนาคารยังแนะนำ เงินฝากออมทรัพย์ธุรกิจ Biz Plus ที่ให้ดอกเบี้ยสูงสุดถึง 1.15% ต่อปี สำหรับยอดเงินฝากตั้งแต่ 20 ล้านบาท - 50 ล้านบาท รับดอกเบี้ยรายเดือน สามารถฝากถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อเดือน สำหรับผู้ฝากนิติบุคคลทั่วไป และนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ที่ต้องการความคล่องตัวสูง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ สาขาธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ทุกสาขา หรือ Call Center โทร. 02 697 5454