ม.หัวเฉียวฯ และ กศน.อ.เมืองสมุทรปราการ จับมือนำร่องด้านการศึกษา

18 Aug 2022

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองสมุทรปราการ (กศน.อ.เมืองสมุทรปราการ) ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านการสนับสนุนพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน ผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง สร้างงานวิจัย และงานบริการวิชาการ นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร สังคม และชุมชน ซึ่งครั้งนี้เป็นการนำร่องด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ใน 13 คณะวิชาของ มฉก. และ กศน.อ.เมืองสมุทรปราการ 1 ใน 6 แห่ง ในจังหวัดสมุทรปราการ (กศน.อ.พระประแดง กศน.อ.บางพลี กศน.อ.พระสมุทรเจดีย์ กศน.อ.บางบ่อ และ กศน.อ.บางเสาธง) โดยมี รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดี มฉก. คุณสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อ.เมืองสมุทรปราการ รองอธิการบดี (อ.ดร.โจนาธาน รันเต คารียอน) และคุณณลาวัลย์ พรรณชยภูมิ ข้าราชการครู กศน.อ.เมืองสมุทรปราการ ร่วมลงนาม พร้อมด้วยรองคณบดี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ของทั้งสองสถาบันร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มฉก.

ม.หัวเฉียวฯ และ กศน.อ.เมืองสมุทรปราการ จับมือนำร่องด้านการศึกษา