OKLS ประกาศผล "ประกวดออนไลน์คัดลายมือภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่นประจำปี 2565" เผยจำนวนผู้ร่วมแข่งทะลุเป้า ภาษาจีนและญี่ปุ่นยังคงความนิยม

23 Aug 2022

OKLS โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก ประกาศผลรางวัลในโครงการ "ประกวดคัดลายมือภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น" เนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี 2565 ครั้งที่ 16 ในรูปแบบออนไลน์ เผยผู้ร่วมกิจกรรมทะลุสถิติ ด้วยจำนวนผู้ร่วมการประกวดสูงที่สุดรวมกว่า 2,747 คน โดยนักเรียนระดับมัธยมศึกษามีจำนวนมากที่สุดทั้งสองภาษา ตอกย้ำภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นยังเป็นภาษาที่สามที่ได้รับความสนใจ โดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียน เผยผลงานคัดลายมือนักเรียนไทยมีศักยภาพมากขึ้นทุกปี พร้อมสนับสนุนต่อยอดให้เด็กไทย

OKLS ประกาศผล "ประกวดออนไลน์คัดลายมือภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่นประจำปี 2565"  เผยจำนวนผู้ร่วมแข่งทะลุเป้า ภาษาจีนและญี่ปุ่นยังคงความนิยม

นายประทีป โลจนาทร กรรมการผู้จัดการ OKLS โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก ภายใต้การบริหารงานโดย บริษัท โอ เค แอล เอส จำกัด เปิดเผยว่า จากการที่ OKLS โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก ได้จัดกิจกรรมประกวดคัดลายมือภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 ในรูปแบบออนไลน์ โดยให้ผู้ร่วมกิจกรรมส่งผลงานและคลิปวิดีโอในระหว่างวันที่ 23 - 31 กรกฎาคม 2565 นั้น กิจกรรมได้เสร็จสิ้นและประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง โดยมีผู้สมัครร่วมกิจกรรมจำนวนสูงที่สุดรวมกว่า 2,747 คน ซึ่งสูงกว่าปีที่แล้วมากกว่าเท่าตัว และมาจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยแบ่งตามประเภทของการประกวดที่จัดขึ้นดังนี้ คัดลายมือภาษาจีน มีจำนวนผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 2,015 คน แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 1. ประถมศึกษาตอนต้น 219 คน 2. ประถมศึกษาตอนปลาย 345 คน 3. มัธยมศึกษาตอนต้น 356 คน 4. มัธยมศึกษาตอนปลาย 960 คน 5. บุคคลทั่วไป 135 คน คัดลายมือภาษาญี่ปุ่น มีจำนวนผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 732 คน แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 1. ประถมศึกษา 51 คน 2. มัธยมศึกษา 589 คน 3. บุคคลทั่วไป 92 คน สะท้อนถึงความนิยมของภาษาจีน และญี่ปุ่นในฐานะภาษาที่สามที่คนส่วนใหญ่สนใจอยากศึกษา

"การประกวดในปีนี้ ใช้บทคัดลายมือ โดยจะมีแบบตัวอย่างการคัดและแบบฟอร์มตารางให้ผู้เข้าร่วมต้องคัดให้เหมือนตัวอย่างที่กำหนด โดยมีคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการของ OKLS เป็นผู้ตัดสิน สำหรับภาพรวมของผลงานการคัดลายมือในปีนี้มีผลงานโดดเด่นมาก ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการหลายคนสามารถคัดได้สวยงามเหมือนเจ้าของภาษา ทำให้ตัดสินได้ยาก โดยกรรมการได้ตัดสินและพิจารณาจากผู้ที่คัดถูกต้อง ไม่มีอักษรที่ผิดออกมา เช่น ไม่เขียนขาดหรือเกิน เนื่องจากอักษรจีนและอักษรคันจิจะมีลำดับขีดและวิธีเขียนที่ชัดเจน เช่น จากบนลงล่าง จากซ้ายไปขวา หากคัดผิดดูจากลายเส้นก็สามารถสังเกตเห็นได้ จากนั้นจึงพิจารณาภาพรวมของงาน น้ำหนักของเส้นขีดต่าง ๆ ตัวอักษรสมดุล ไม่เล็กหรือใหญ่เกินไป ไม่จางหรือเข้มเกินไป รวมทั้งความสะอาดของผลงาน" นายประทีปอธิบาย

สำหรับรางวัลการประกวดในแต่ละประเภทมี ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้รับคอร์สเรียนออนไลน์ OKLS ฟรี 1 คอร์ส มูลค่า 4,900 บาท จำนวน 1 รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับส่วนลดค่าคอร์สเรียนออนไลน์มูลค่า 2,000 บาท 1 รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับส่วนลดค่าคอร์สเรียนออนไลน์มูลค่า 1,000 บาท 1 รางวัล และรางวัลชมเชย ได้รับส่วนลดค่าคอร์สเรียนออนไลน์มูลค่า 500 บาท 5 รางวัล นอกจากนี้ ผู้ได้รับรางวัลทุกคนจะได้รับประกาศเกียรติบัตรอีกด้วย รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 83,000 บาท

โครงการประกวดคัดลายมือภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ OKLS ภาคภูมิใจที่ได้จัดอย่างต่อเนื่องมาตลอด 16 ปี และเป็นการตอกย้ำปรัชญาการดำเนินงานของ OKLS โรงเรียนสอนภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นที่ยึดถือมาตลอดระยะ 24 ปี คือการเรียนภาษาไม่ใช่เพียงใช้สื่อสารได้ หากแต่ยังต้องเข้าใจถึงภูมิปัญญาและองค์ความรู้ของเจ้าของภาษานั้น ๆ ด้วย จึงจะสามารถนำภาษาไปใช้ฟัง พูด อ่าน เขียน และแปล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากผลงานผู้ประกวดชี้ให้เห็นว่าเยาวชนไทยมีศักยภาพในการเรียนรู้ทักษะภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น หากได้รับการสนับสนุนในด้านการจัดการเรียนการสอนอย่างเข้าถึงและมีคุณภาพ ซึ่ง OKLS พร้อมเดินหน้าสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ หรือพร้อมในการจัดการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียน รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน และหน่วยงานรัฐ นายประทีปกล่าวสรุป

ด้าน นางสาวสุพรรณี กาญจน์วีระโยธิน คุณครูสอนภาษาจีน โรงเรียนราชวัตรวิทยา ซึ่งเป็นครูที่ปรึกษาให้แก่นักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมคัดลายมือและได้รับรางวัล คือ ด.ญ.วัชรีวรรณ ศรีอำพันธ์ รางวัลชนะเลิศและ ด.ญ.อคิราห์ คงคา รางวัลชมเชย ระดับประถมศึกษาตอนต้น กล่าวว่า ในฐานะครูรู้สึกดีใจที่นักเรียนมีโอกาสแสดงความสามารถ และยังประสบความสำเร็จได้รับรางวัลในการแข่งขัน ซึ่งภาษาจีนเป็นภาษาที่ยาก โดยเฉพาะทักษะการเขียน ทั้งนี้ เคล็ดลับที่ช่วยฝึกฝนให้นักเรียน ก็คือการที่ช่วยตรวจแก้ไขข้อบกพร่องทีละตัวอักษร ทั้งในด้านโครงสร้าง ความถูกต้อง ความสวยงาม ฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ จนทำให้คัดอักษรจีนออกมาได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งต้องขอบคุณ OKLS ที่จัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น นับเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ฝึกคัดพร้อมกันกับเพื่อน ๆ ในห้อง ถือเป็นการฝึกให้นักเรียนลงสนามแข่งขันจริง และเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม

ส่วน นางสาวจารุวรรณ พนมเขต นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รางวัลชนะเลิศ คัดลายมือภาษาญี่ปุ่น ประเภทบุคคลทั่วไป กล่าวว่า "กิจกรรมดังกล่าวมีประโยชน์ จากเดิมที่เรียนตามปกติ แต่หลังจากได้เข้าร่วมกิจกรรม ทำให้มีความกระตือรืนร้นที่จะฝึกฝนคัดทุกวัน ที่เลือกเรียนภาษาญี่ปุ่นเพราะคิดว่าในปัจจุบันนี้ควรมีทักษะภาษาที่ 3 ติดตัวไว้ โดยเฉพาะภาษาญี่ปุ่นซึ่งถือว่าช่วยเพิ่มโอกาสในการต่อยอดการทำงานได้ในอนาคต ส่วนรางวัลคอร์สเรียนออนไลน์ที่ได้รับจากการประกวด จะเลือกสมัครเรียนคอร์สภาษาญี่ปุ่นในด้านภาษาเพื่ออาชีพ หรือภาษาญี่ปุ่นขั้นสูงเพิ่มเติม ถึงแม้ว่าจะเป็นคอร์สออนไลน์แต่ก็สามารถเรียนได้อย่างเข้าใจเหมือนเรียนในห้องเรียน เพื่อทบทวนและเพิ่มเติมความรู้"

สามารถติดตามผลการประกวด และชมผลงาน โครงการประกวดคัดลายมือภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น เนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี 2565 ได้ที่ Facebook: OKLSSchool หรือ Line: @OKLS และ Ticktok ของ OKLS ได้ที่ @OKLS

OKLS ประกาศผล "ประกวดออนไลน์คัดลายมือภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่นประจำปี 2565"  เผยจำนวนผู้ร่วมแข่งทะลุเป้า ภาษาจีนและญี่ปุ่นยังคงความนิยม