มหาสารคามทดสอบมาตรฐานผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา 26

08 Jun 2022

นายจิรวัตร สื่อประสาร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม มอบหมาย คณะทำงานจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา 26 และผู้ทดสอบ ร่วมดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 ให้แก่พนักงานของห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบัติบริการพยัคฆ์ ในสาขาพนักงานขับรถขนส่งสินค้าระดับ 1 จำนวน 7 คน ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบัติบริการพยัคฆ์ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

มหาสารคามทดสอบมาตรฐานผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา 26