BEST Express ส่งต่อน้ำใจแก่มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ

09 Jun 2022

คุณอรนลิน ทิณรัตน์ เจ้าของแฟรนไชส์หลัก BEST Express สาขาแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ และทีมพนักงานตัวแทน บริษัท เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเดินหน้าสานต่อโครงการ "BEST (เบสท์) ปันสุขเพื่อสังคม" ปี 2565

BEST Express ส่งต่อน้ำใจแก่มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ

โดยมอบสิ่งของบริจาคเพื่อช่วยเหลือเยาวชนที่สูญเสียบิดามารดาและญาติพี่น้องโดยเฉพาะ ด้วยความปรารถนาที่อยากให้เด็ก ๆ ได้สัมผัสคำว่าครอบครัวอย่างแท้จริง โดยมีผู้อำนวยการ หมู่บ้านเด็กโสสะบางปู จังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้รับมอบ นมกล่องพร้อมดื่มยูเอชทีและนมผงคละรวมกันจำนวนมาก ส่งต่อน้ำใจจากพี่ ๆ ครอบครัวเบสท์ทั่วประเทศ ที่ปันสุขสู่น้อง ๆ เพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกคนได้เติบโตขึ้นท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ดีและสมบูรณ์ โดยโครงการ "BESTปันสุขเพื่อสังคม" นี้ นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กรที่มุ่งให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง ณ หมู่บ้านเด็กโสสะบางปู จังหวัดสมุทรปราการ