รพ.ไทยนครินทร์ ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 14 ปี รพ.ทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ

30 May 2022

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ โดยคุณสุพรรณี แหล่งสท้าน ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและสื่อสารการตลาด เป็นตัวแทนมอบกระเช้า ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 14 ปี โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมีนาวาเอกเกรียงไกร กลิ่นทอง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ

รพ.ไทยนครินทร์ ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 14 ปี รพ.ทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ