ตรวจสุขภาพปอด ด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องอกแบบใช้รังสีต่ำ (Low - dose Chest CT Scan) ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2565

31 May 2022

เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก อย่ารอให้มีสัญญาณเตือนก่อนเป็น มะเร็งปอด โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ ขอเชิญชวนผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอด สำหรับผู้ที่มีอายุ 50-80 ปี และมีปัจจัยเสี่ยง สูบบุหรี่วันละครึ่งซองมานานกว่า 30 ปี หรือ 1 ซองนานกว่า 20 ปี ปัจจุบันยังสูบอยู่หรือเลิกสูบบุหรี่ไม่ถึง 15 ปี และมีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็ง เข้ารับการตรวจเช็กปอดด้วย การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องอกแบบใช้รังสีต่ำ (Low - dose Chest CT Scan) บริเวณทรวงอกด้วยปริมาณรังสีต่ำ สามารถตรวจพบจุดเล็กๆ หรือสิ่งผิดปกติในปอดได้ ทำให้ตรวจพบมะเร็งในระยะแรกได้ ตรวจง่าย ใช้เวลาไม่นาน ในราคา 3,300 บาท (ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์และสงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยในเมืองไทย) ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2565 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกมะเร็งปอดและทรวงอก รพ.มะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ โทร. 02-310-3038-9 และศูนย์โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ รพ.กรุงเทพ โทร 02-310-3008 หรือ Contact center โทร.1719

ตรวจสุขภาพปอด  ด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องอกแบบใช้รังสีต่ำ (Low - dose Chest CT Scan) ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2565