เมืองไหโข่วขอเชิญชวนทั่วโลกร่วมส่งไอเดียขัดเกลาและสร้างเมืองให้น่าอยู่

31 May 2022

กรมประชาสัมพันธ์ประจำคณะกรรมการเทศบาลเมืองไหโข่วในสังกัดพรรคคอมมิวนิสต์จีน และสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว วัฒนธรรม วิทยุ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และการกีฬาเมืองไหโข่ว ได้ร่วมสนับสนุนและจัดงานแถลงข่าว "Global Call for Entries: Haikou Urban Element Refining and Creative Design Scheme" (เชิญชวนทั่วโลกร่วมส่งผลงาน: โครงการขัดเกลาและส่งเสริมการออกแบบอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างเมืองไหโข่วให้น่าอยู่) ตามคำแนะนำของรัฐบาลเมืองไหโข่ว

เมืองไหโข่วขอเชิญชวนทั่วโลกร่วมส่งไอเดียขัดเกลาและสร้างเมืองให้น่าอยู่

เมืองไหโข่วเป็นเมืองเอกของมณฑลไหหลำ หรือไห่หนาน โดยเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวัฒนธรรมของมณฑลนี้ และมีพันธกิจสำคัญในการสร้างพื้นที่นำของท่าการค้าเสรีไห่หนาน "Global Call for Entries: Haikou Urban Element Refining and Creative Design Scheme" ขอเชิญชวนพันธมิตรเชิงกลยุทธ์จากทั่วโลก ทั้งองค์กร สถาบัน องค์กรทางสังคม วิทยาลัยศิลปะและงานฝีมือ รวมถึงสตูดิโอเบื้องหลังผลงานสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมและการออกแบบศิลปะ เพื่อขัดเกลาองค์ประกอบความเป็นเมืองของไหโข่ว องค์ประกอบเหล่านี้จะถูกต่อยอดเป็นแผนการออกแบบเมือง VI อย่างสร้างสรรค์ สอดรับกับภาพลักษณ์ของเมืองอย่าง "ไหโข่วสุดคึกคักและโอกาสเหลือล้น" สะท้อนให้เห็นคุณลักษณะของท้องถิ่นและเมืองแห่งนี้

เพื่อส่งเสริมให้ทีมออกแบบสร้างสรรค์ผลงานให้ออกมาดีที่สุด ทางผู้จัดงานจะมอบตำแหน่ง "Haikou City Culture Promotion Peer" (ผู้ส่งเสริมวัฒนธรรมเมืองไหโข่ว) ให้กับพันธมิตรในโครงการ รวมถึงทรัพยากรและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับประกาศและข้อกำหนดต่าง ๆ ของโครงการได้ที่เว็บไซต์รัฐบาลเมืองไหโข่ว เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว วัฒนธรรม วิทยุ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และการกีฬาเมืองไหโข่ว และ HKBTV.CN หรือติดตามบัญชีวีแชตของไหโข่ว รีลีส (Haikou's Release) สถานีโทรทัศน์และวิทยุไหโข่ว (Haikou Broadcasting and Television Station) และแพลตฟอร์มอื่น ๆ

รูปภาพ - https://mma.prnewswire.com/media/1828614/1.jpg