WPH ส่งซิกแนวโน้มธุรกิจ Q2/65 โดดเด่น เปิดประเทศ-เปิดโรงเรียนหนุนผู้ใช้บริการพุ่ง มั่นใจดันผลงานปีนี้โต 5-10% นิวไฮต่อเนื่อง

31 May 2022

บมจ.โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง(WPH) เผยแนวโน้มธุรกิจในQ2/65 สัญญาณดีต่อเนื่อง ผลจากเปิดประเทศทำให้ลูกค้าต่างชาติใช้บริการเพิ่มขึ้น ขณะที่เปิดโรงเรียนตามปกติ หนุนผู้ใช้บริการเด็กพุ่งแรง ฟาก "เชน เหล่าสุนทร" รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ระบุ ภาพรวมธุรกิจดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ แม้จะเป็นช่วงโลว์ซีซั่น แต่มีปัจจัยหนุนเพียบ สถานการณ์โควิด-19กระจาย หนุนการตรวจ RT PCR กลับเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ราคายาง-ปาล์ม ปรับตัวสูงขึ้นเกษตรกรมีรายได้มากขึ้น หันใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนคึกคัก มั่นใจ ดันผลงานปี 65 เติบโตระดับ 5-10%แตะนิวไฮต่อเนื่อง

WPH ส่งซิกแนวโน้มธุรกิจ Q2/65 โดดเด่น เปิดประเทศ-เปิดโรงเรียนหนุนผู้ใช้บริการพุ่ง มั่นใจดันผลงานปีนี้โต 5-10% นิวไฮต่อเนื่อง

นายเชน เหล่าสุนทร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน) หรือ WPH เปิดเผยว่าภาพรวมการดำเนินธุรกิจในไตรมาส2/2565มีทิศทางที่ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ แม้จะเป็นช่วงโลว์ซีซั่น แต่ได้รับอานิสงส์จากนโยบายการเปิดประเทศและเปิดโรงเรียนตามปกติ ทำให้มีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะต่างชาติ มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันจำนวนผู้ใช้บริการเด็กเพิ่มสูงกว่าปกติ เพราะมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกปริมาณผู้ป่วยจึงเพิ่มขึ้น รวมถึงสถานการณ์ราคายาง และปาล์มสูงขึ้นทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นหันมาใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนอย่างคึกคัก

"ในไตรมาส2/2565 ธุรกิจมีแนวโน้มดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ และดีกว่าทุกๆปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีปัจจัยสนับสนุนมากขึ้น ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ยังทำให้ยอดของจำนวนการตรวจ RT PCR เพิ่มสูงขึ้น ส่วนอาคาร Wellness ซึ่งเป็นศูนย์สุขภาพครบวงจรมีจำนวนผู้ใช้บริการมากกว่าที่ประเมินไว้อีกด้วย ดังนั้นทำให้มั่นใจว่าผลงานน่าจะมีการเติบโตที่ดีได้ต่อเนื่อง" นายเชนกล่าว

สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจในปี2565 ตั้งเป้าหมายรวมจะเติบโตประมาณ 5 -10% จากฐานที่สูงของปี 2564 ที่มีรายได้อยู่ที่ 1,226 ล้านบาทและยังคงทำสถิตินิวไฮได้ต่อเนื่อง เนื่องจากคาดว่าสัดส่วนรายได้ของลูกค้าต่างชาติมีโอกาสเพิ่มขึ้นได้แตะระดับ 10%

รวมทั้งในปีนี้จะเน้นการเพิ่มบริการในส่วนของคลินิกโรคเฉพาะทาง รวมถึงการต่อยอดการรักษาโรคมะเร็ง และเพิ่มปริมาณเตียงรักษาในห้องICUมากขึ้น ขณะเดียวกันอาคาร Wellness ซึ่งเป็นศูนย์สุขภาพครบวงจรที่รองรับผู้ที่ไม่ได้ป่วยโดยเฉพาะ เช่นการทำฟัน การทำกายภาพ เสริมความงามและตรวจสุขภาพ ซึ่งจะทำให้ผู้เข้ามารับบริการไม่ต้องมาปะปนกับผู้ป่วย ปัจจุบันมีผู้เข้ามาใช้บริการสูงกว่าที่บริษัทฯคาดการณ์ไว้ ดังนั้นทำให้มั่นใจว่าในปีนี้ผลงานน่าจะยังมีทิศทางที่ดีขึ้นต่อเนื่อง

นอกจากนี้ความคืบหน้าในการสร้างโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งปัจจุบันอยู่ในช่วงการก่อสร้าง และความคืบหน้าเป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยคาดว่าจะพร้อมเปิดให้บริการภายในไตรมาส 1/2566

WPH ส่งซิกแนวโน้มธุรกิจ Q2/65 โดดเด่น เปิดประเทศ-เปิดโรงเรียนหนุนผู้ใช้บริการพุ่ง มั่นใจดันผลงานปีนี้โต 5-10% นิวไฮต่อเนื่อง