นักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.) รุ่นที่ 18 และ 19 ทำกิจกรรมเพื่อสังคม

01 Jun 2022

เมื่อเร็วๆนี้ นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (กลาง) นำคณะนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.) รุ่นที่ 18 และ 19 ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม  ณ มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา  โดยคณะนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.) รุ่นที่ 18 และ 19   ได้บริจาคเงินสด เครื่องอุปโภคบริโภค และของใช้จำเป็นต่างๆ รวมถึงเลี้ยงอาหารเย็นแก่เด็กกำพร้าและเจ้าหน้าที่ราว 300 คน เป็นเงินประมาณ 250,000 บาท   เพื่อช่วยเหลือเด็กๆ  พร้อมให้กำลังใจเด็กกำพร้าของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เพื่อให้พวกเขาเติบโตอย่างมีคุณภาพและเป็นกำลังของประเทศต่อไปในภายภาคหน้า

นักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.) รุ่นที่ 18 และ 19 ทำกิจกรรมเพื่อสังคม