FINANSIA ห่วงใยผู้พิการทางสายตา มอบปฏิทินตั้งโต๊ะผลิต "สื่ออักษรเบรลล์"

19 May 2022

ตัวแทนพนักงาน บริษัทหลักทรัพย์  ฟินันเซีย  ไซรัส จำกัด (มหาชน) บริจาคปฏิทินเก่าที่ไม่ใช้แล้วของพนักงานในบริษัทฯ กว่า 1,000 ชิ้น โดยนำไปใช้ผลิต "สื่ออักษรเบรลล์" สำหรับผู้พิการทางสายตา เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

FINANSIA ห่วงใยผู้พิการทางสายตา มอบปฏิทินตั้งโต๊ะผลิต "สื่ออักษรเบรลล์"

ทั้งนี้ FINANSIA ได้มีการดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีต่อมนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปีนี้ได้จัดให้มีโครงการ "FINANSIA ปันน้ำใจ มอบรักสู่สังคม เพื่อเพื่อนที่มองไม่เห็น" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนให้ผู้พิการทางสายตา และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากปฏิทินเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วทั้งที่บ้านและที่ทำงานมาบริจาค ซึ่งดำเนินการรวบรวมและรับบริจาคปฏิทินเก่าของพนักงานจากสาขาต่างๆทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 ถึงเดือนเมษายน 2565 ที่ผ่านมา เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือในเรื่องสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนผู้พิการทางสายตา ทั้งนี้ ปฏิทินตั้งโต๊ะเก่านี้จะถูกส่งมอบให้ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี คุณณัฐริกา จันทร์พลับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มูลนิธิฯ ให้การต้อนรับและรับมอบปฏิทิน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป