IND เซ็น MOU กับ FPT รับงาน "ออกแบบ-ก่อสร้างเปลี่ยนแนวท่อขนส่งน้ำมันในพื้นที่ทับซ้อน

23 May 2022

บมจ.อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป (IND) โดย ดร.พรลภัส ณ ลำพูน (ที่ 4 จากขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคุณรัฐวิชญ์ ณ ลำพูน (ที่ 3 จากขวา) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณเจริญ จารุไสลพงษ์ (ที่ 4จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด ร่วมลงนามสัญญาจ้างออกแบบรายละเอียดและก่อสร้างโครงการเปลี่ยนแปลงแนวท่อขนส่งน้ำมัน ในพื้นที่ทับซ้อน โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ช่วงพญาไท - บางซื่อ -หมู่บ้านกลางกรุง มูลค่ารวม 172.48 ล้านบาท ส่งผลให้งานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 2,147.28 ล้านบาท สนับสนุนให้ผลงานปีนี้เติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ไม่ต่ำกว่า 20-25% โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้

IND เซ็น MOU กับ FPT รับงาน "ออกแบบ-ก่อสร้างเปลี่ยนแนวท่อขนส่งน้ำมันในพื้นที่ทับซ้อน