ตลาดยิ่งเจริญ ประกาศร่วมมือ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ฯ ขับเคลื่อนนโยบาย ยิ่งเจริญไปด้วยกัน เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม ร่วมภาคีเครือข่าย โครงการ "เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ" (เมื่อคุณหมุนเวียน)

26 May 2022

นายจักรชัย ชุ่มจิตต์ ผอ.ส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบถังเติมบุญ ตามโครงการ "เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ" (เมื่อคุณหมุนเวียน) ให้กับตลาดยิ่งเจริญ โดยมี ณฤมล ธรรมวัฒนะ ประธานกรรมการ ฯ เป็นผู้รับมอบ ในฐานะองค์กรที่ร่วมมือภาคีเครือข่ายโครงการฯ โดยจัดพื้นที่เพื่อวางจุด (Drop Point) รับพลาสติกใช้แล้ว "ที่สะอาด" พร้อมประกาศร่วมรณรงค์ ให้ความรู้ สื่อสาร และจัดกิจกรรม ขับเคลื่อนให้ประชาคม และประชาชนผู้ใช้บริการตลาด ให้ได้เรียนรู้ และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สร้างสรรค์เป็นคุณค่าในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยเริ่มจาก "การคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง" ซึ่งแนวคิดหลัก โครงการ "เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ" เมื่อคุณหนุนเวียน ถือเป็นการส่งเสริมการ การแยกประเภทพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียว เช่น ถุงร้อน ถุงเย็น ถุงหิ้ว แก้วพลาสติก หลอดพลาสติก กล่องโฟม ฯลฯ อย่างละเอียดที่สะอาดแล้ว นำเข้าสู่กระบวนการ " 3R : รีไซเคิลหรือใช้ประโยชน์ใหม่" เพื่อจัดการขยะพลาสติกอย่างมีประสิทธิภาพ และสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ เกิดคุณค่าต่อสังคม เป็นประโยชน์สาธารณะ จากการร่วมมือเพื่อให้ เรียกได้ว่า "เป็นบุญ" โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ ตลาดยิ่งเจริญ-สะพานใหม่ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ตลาดยิ่งเจริญ ประกาศร่วมมือ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ฯ ขับเคลื่อนนโยบาย ยิ่งเจริญไปด้วยกัน เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม ร่วมภาคีเครือข่าย โครงการ "เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ" (เมื่อคุณหมุนเวียน)