มรภ.สงขลา เผยผลจัดอันดับ "Thailand MHESI Impact Ranking 2022" ครองอันดับ 47 ของประเทศ อันดับ 2 ราชภัฏกลุ่มภาคใต้

10 May 2022

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เข้ารับการจัดอันดับ www.timeshighereducation.com ใน Impact Rankings 2022 เป็นปีแรก โชว์ผลงานใน 4 ประเด็น ได้แก่ SDG1 no poverty (ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่) SDG 7 affordable and clean energy (สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา) SDG 8 decent work and economic growth (ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน) และ SDF 17 partnerships for the goals (สร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)

มรภ.สงขลา เผยผลจัดอันดับ "Thailand MHESI Impact Ranking 2022" ครองอันดับ 47 ของประเทศ อันดับ 2 ราชภัฏกลุ่มภาคใต้

ทั้งนี้ ผลปรากฏว่า มรภ.สงขลา อยู่ในอันดับที่ 47 ของประเทศ และเป็นอันดับที่ 2 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคใต้ โดยมีมหาวิทยาลัยไทยเข้าร่วมการจัดอันดับรวมทั้งสิ้น 51 แห่ง