ไทยเครดิต SME กล้าให้ ส่งวิดีโอสั้นชุด STANDBY REAL-LIFE STORIES เรื่องจริงจากลูกค้า ตอกย้ำจุดยืนพร้อมเคียงข้างลูกค้าในทุกสถานการณ์

13 May 2022

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ส่งวิดีโอสั้นชุด STANDBY REAL-LIFE STORIES บอกเล่าเรื่องราวของการอยู่เคียงข้างกันระหว่างธนาคารและลูกค้าในยามวิกฤต จากประสบการณ์จริงของลูกค้า "สินเชื่อ SME กล้าให้" ถ่ายทอดผ่านบทสัมภาษณ์และหนังสั้นจำลองเหตุการณ์ ตอกย้ำจุดยืนพร้อม STANDBY เคียงข้างลูกค้าในทุกสถานการณ์

ไทยเครดิต SME กล้าให้ ส่งวิดีโอสั้นชุด STANDBY REAL-LIFE STORIES  เรื่องจริงจากลูกค้า ตอกย้ำจุดยืนพร้อมเคียงข้างลูกค้าในทุกสถานการณ์

นายนาธัส กฤตวรานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริหารธุรกิจไมโครเอสเอ็มอี ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย กล่าวว่า "วิดีโอชุดดังกล่าวถูกถ่ายทอดผ่านบทสัมภาษณ์ของลูกค้า "สินเชื่อ SME กล้าให้" ตัวจริง บอกเล่าเรื่องราวผ่านหนังสั้นจำลองเหตุการณ์ โดยวิดีโอดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายที่จะสะท้อนถึงจุดยืนของธนาคารที่พร้อม Standby เคียงข้างผู้ประกอบการ Micro SME ให้คำปรึกษา ช่วยหาทางออกในทุกปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิกฤตจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจ Micro SME เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ การส่งวิดีโอชุด STANDBY REAL-LIFE STORIES ยังเป็นเครื่องพิสูจน์ที่ช่วยยืนยันและสร้างความมั่นใจต่อทุกท่านว่า ธนาคารไทยเครดิตมีศักยภาพพร้อม Standby อยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ Micro SME ในการก้าวข้ามผ่านวิกฤต ฟื้นฟูธุรกิจ และเติบโตไปกับลูกค้าจริงอีกด้วย"

วิดีโอสั้นชุด STANDBY REAL-LIFE STORY จะเผยแพร่ผ่านช่องทาง YouTube: Thai Credit SME กล้าให้ และ Facebook: Thai Credit SMEกล้าให้ โดยจะแบ่งการเผยแพร่ออกเป็นจำนวน 4 ตอน เริ่มตอนแรกวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 และรับชมตอนต่อไปได้ในทุกวันศุกร์

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย โทร 0 2697 5454