ธ.ไทยเครดิตฯ ปล่อยโปรโมชันรีไฟแนนซ์บ้านดอกเบี้ย 0% 7 เดือน ช่วยลดภาระคนผ่อนบ้านสวนกระแสดอกเบี้ยขาขึ้น

08 Jul 2022

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ออกโปรโมชันสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ดอกเบี้ย 0% นาน 7 เดือน วงเงินสูงสุด 10 ล้านบาท มุ่งช่วยลดภาระสำหรับคนที่กำลังผ่อนบ้าน สวนกระแสดอกเบี้ยขาขึ้น พร้อมให้วงเงินอเนกประสงค์สำหรับนำไปใช้จ่ายเพิ่มสภาพคล่อง หรือปิดหนี้เดิมที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง สู้กระแสค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมถึงขยายระยะเวลาโปรโมชันฟรีค่าประเมิน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ กระตุ้นการตัดสินใจ

ธ.ไทยเครดิตฯ ปล่อยโปรโมชันรีไฟแนนซ์บ้านดอกเบี้ย 0% 7 เดือน ช่วยลดภาระคนผ่อนบ้านสวนกระแสดอกเบี้ยขาขึ้น

นายวีรเวท ไชยวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อยและธนบดี ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "จากหลากหลายปัจจัยทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้เชื่อได้ว่าหน่วยงานภาคเศรษฐกิจและการเงินที่เกี่ยวข้องอาจส่งสัญญาณให้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านปรับตัวสูงขึ้นด้วย แม้จ่ายค่างวดเท่าเดิม แต่ก็ต้องหักดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น หักเงินต้นได้น้อยลง ซึ่งหมายความว่าจะต้องใช้เวลาในการผ่อนบ้านนานขึ้น ธนาคารไทยเครดิตฯ จึงได้จัดโปรโมชัน สินเชื่อรีไฟแนนซ์พลัสโปร 0% 7 เดือน เพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยสำหรับคนที่กำลังผ่อนบ้าน ตามปรัชญา Everyone Matters ทุกคนคือคนสำคัญ นอกจากนี้ ผู้ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อยังจะได้รับวงเงินสินเชื่ออเนกประสงค์ตั้งแต่ 200,000 บาท ขึ้นไป สำหรับนำไปใช้จ่ายสิ่งของจำเป็น หรือเพิ่มสภาพคล่อง ในช่วงที่ค่าครองชีพปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือแม้แต่ปิดหนี้เดิมที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงเพื่อลดภาระค่างวด ที่สำคัญธนาคารยังขยายระยะเวลาฟรีค่าประเมินเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้วย"

สินเชื่อรีไฟแนนซ์พลัสโปร 0% 7 เดือน ให้วงเงินสูงสุด 10 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี อัตราดอกเบี้ยเดือนที่ 8-36 อยู่ที่ 3.05% ต่อปี* เดือนที่ 37 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย 4.90% ต่อปี* โดยธนาคารพิจารณาอนุมัติพร้อมวงเงินสินเชื่ออเนกประสงค์ (ที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย) ตั้งแต่ 200,000 บาท ขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยวงเงินอเนกประสงค์สำหรับพนักงานประจำและอาชีพอิสระ ตั้งแต่ 5.45% - 9.45% ต่อปี* (การพิจารณาอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด) สำหรับเจ้าของกิจการอัตราดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี* สำหรับลูกค้าที่สมัครและได้รับอนุมัติสินเชื่อระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 65 - 30 ก.ย. 65 และจดจำนองแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ต.ค. 65 จะได้รับสิทธิ์ฟรีค่าประเมิน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ศูนย์บริการสินเชื่อบ้านแลกเงิน ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย โทร. 02 697 5363 หรือ Call Center โทร. 02 697 5454

*อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว อ้างอิง MRR ตามประกาศของ บมจ. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย