เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมแสดงความยินดีเปิดตัว The Secret EXCLUSIVE CLUB สาขาโรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

11 Jul 2022

ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ นำโดย นายสมพล ตรีภพนารถ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจศูนย์การค้า (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมด้วย นางสาวฐิติรัตน์ ประสงค์ผล ผู้อำนวยการฝ่ายพื้นที่เช่าและผู้เช่าสัมพันธ์ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (ที่ 1 จากซ้าย) มอบดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีแก่ นายเอนก จงเสถียร CEO บริษัท ทูฟาสฟู้ด จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย) เนื่องในโอกาสเปิดตัว The Secret EXCLUSIVE CLUB ณ ชั้น 8 โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมแสดงความยินดีเปิดตัว The Secret EXCLUSIVE CLUB สาขาโรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส