สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

22 Jun 2022

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้กับพนักงานในสถานประกอบกิจการ พนักงานราชการ และผู้เข้ารับการฝึกจากกรมโรงงาน กรมอู่ทหารเรือ รวม 23 คน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง จำนวน 2 สาขา ได้แก่ 1. สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 จำนวน 16 คน 2. สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 จำนวน 7 คน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ