ม.ศรีปทุม ชวน ครู รร.บางบัวฯ Work Shop 2 "เมนูเบเกอรี่อบ" สร้างรายได้เสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

22 Jun 2022

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดอบรม "โครงการเบเกอรี่สร้างรายได้เสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง" ครั้งที่ 2 ให้แก่คณะครูโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) นำโดย คุณครูสุภาวดี อึ้งพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบัว พร้อมคณะครู เข้าร่วมการอบรมรวม 25 คน โดยมี อาจารย์ณัฐกฤตา นันทะสิน อาจารย์วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ SPU เป็นอาจารย์พี่เลี้ยงถ่ายทอดความรู้ตลอดจนเทคนิคต่างๆ และมีทีมนักศึกษาของวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการเป็นผู้ช่วยสอน ณ ห้องเบเกอรี่ ชั้น 3 อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565

ม.ศรีปทุม ชวน ครู รร.บางบัวฯ Work Shop 2 "เมนูเบเกอรี่อบ" สร้างรายได้เสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

สำหรับการ Work Shop ในครั้งนี้ คุณครูได้ลงมือฝึกปฏิบัติการทำ 2 เมนู เบเกอรี่อบสุดฮิต สปันจ์เค้กช็อคโกแลต และบราวนี่หน้าฟิล์ม ซึ่งภายหลังการ Work Shop คุณครูสามารถนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียน และขยายองค์ความรู้สู่ชุมชนได้ต่อไป ทั้งนี้โครงการฯดังกล่าว ดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน ประจำปี 2565 ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ดำเนินการเป็นปีที่ 7 ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน

ม.ศรีปทุม ชวน ครู รร.บางบัวฯ Work Shop 2 "เมนูเบเกอรี่อบ" สร้างรายได้เสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง