"SYS" เหล็กดีที่คุณไว้ใจ เหล็กไทยหัวใจกรีน มอบเงิน 1 ล้านบาท ร่วมปรับปรุงห้องผ่าตัดตา หู คอ จมูก รพ.รามาธิบดี

23 Jun 2022

นายเจษฎา ปลั่งมณี (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย ดร. เภา บุญเยี่ยม (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการสายงานรัฐกิจและชุมชนสัมพันธ์ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์มานานมากกว่า 25 ปี มอบเงินบริจาค 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้กับ ศ.นพ.อาทิตย์ อังกานนท์ (ที่ 3 จากขวา) รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ผู้แทนรับมอบ เพื่อร่วมสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ ในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และปรับปรุงห้องผ่าตัดตา หู คอ จมูก ซึ่งนับเป็นการส่งเสริมชุมชนนิเวศน์ ด้านสุขอนามัย (Ecology) หนึ่งใน 3 ด้าน (3E Concept) ที่ SYS มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าและให้ความสำคัญ โดยมี นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ และ ศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา (ที่ 1 จากขวา) รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมต้อนรับ ณ สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อเร็วๆ นี้

"SYS" เหล็กดีที่คุณไว้ใจ เหล็กไทยหัวใจกรีน มอบเงิน 1 ล้านบาท ร่วมปรับปรุงห้องผ่าตัดตา หู คอ จมูก รพ.รามาธิบดี