ททบ.5 ร่วมขับเคลื่อนโครงการ "สุรินทร์รุ่งเรือง เมืองเกษตรอินทรีย์ กับ ตลาดเกษตรสนามเป้า" ให้เกษตรกรนำสินค้ามาจำหน่าย 20-24 มิถุนายนนี้

17 Jun 2022

ททบ.5 ร่วมขับเคลื่อนโครงการ "สุรินทร์รุ่งเรือง เมืองเกษตรอินทรีย์ กับ ตลาดเกษตรสนามเป้า" เปิดให้เกษตรกรนำสินค้าอินทรีย์มาจำหน่ายพร้อมอาหาร, เสื้อผ้า เครื่องประดับ และของดีจากจังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้คนกรุงได้เลือกซื้ออย่างจุใจ ระหว่าง 20-24 มิถุนายนนี้

ททบ.5 ร่วมขับเคลื่อนโครงการ "สุรินทร์รุ่งเรือง เมืองเกษตรอินทรีย์ กับ ตลาดเกษตรสนามเป้า" ให้เกษตรกรนำสินค้ามาจำหน่าย 20-24 มิถุนายนนี้

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) ร่วมกับ จังหวัดสุรินทร์ เปิดให้กลุ่มเกษตรกรของจังหวัดสุรินทร์นำสินค้าพืชผักสมุนไพรและปศุสัตว์อินทรีย์จากกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดมาจัดจำหน่ายตามโครงการ "สุรินทร์รุ่งเรือง เมืองเกษตรอินทรีย์"

สำหรับสินค้าอินทรีย์ที่จะนำมาจัดจำหน่ายในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ข้าว อาทิ ข้าว กข.15, ข้าวหอมมะลินิล, ข้าวไรซ์เบอร์รี่, เนื้อโคขุนอินทรีย์, ไก่บ้านพื้นเมืองสุรินทร์แปรรูป, สินค้าโอทอปของจังหวัดอาทิ ผ้าไหม, เครื่องประดับเงิน และเครื่องประดับหิน ผักสดและผลไม้ รวมถึง ทุเรียน โดยจะจัดจำหน่ายในระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายนนี้ ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น. ที่ บริเวณชั้น G อาคารเบญจรังสฤษฏ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5 ) 

การเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าอินทรีย์ในโครงการ "สุรินทร์รุ่งเรือง เมืองเกษตรอินทรีย์ กับ ตลาดเกษตรสนามเป้า" ครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในแนวทางการช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรตามนโยบายของกองทัพบก  : ศูนย์ประสานงานตลาดเกษตรสนามเป้า โทร 061-4188256