เชิญชมนิทรรศการศิลปะ VR จากไต้หวันครั้งสำคัญในเมืองไทย "WITHIN_Taiwan's Selected VR Works" ที่ Art4c

16 Jun 2022

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจงานศิลปะเข้าชมนิทรรศการ "WITHIN_Taiwan's Selected VR Works" จัดโดยศูนย์ปฏิบัติการศิลปกรรมดิจิทัล (FAAMAI) ศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับมูลนิธิศิลปะดิจิทัล (Digital Art Foundation) กระทรวงวัฒนธรรมไต้หวัน (Ministry of Culture Taiwan) และสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (Taipei Economic and Cultural Office in Thailand) เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมศิลปะดิจิทัล ช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรมศิลปะดิจิทัล และยกระดับชีวิตเกี่ยวกับศิลปะดิจิทัลในสังคม เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน - 16 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 - 17.30 น. ที่ CU Art4c Gallery and Creative Learning Space ใกล้สามย่านมิตรทาวส์ ถนนพระราม 4

เชิญชมนิทรรศการศิลปะ VR จากไต้หวันครั้งสำคัญในเมืองไทย  "WITHIN_Taiwan's Selected VR Works" ที่ Art4c

อ.ดร.สิริธร ศรีชลานุคม รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวถึงที่มาและความน่าสนใจของการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ว่า "เมื่อคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เริ่มโครงการ FAAMAI ได้เคยไปดูงานที่ไทเป ไต้หวัน โดยได้เข้าชมผลงานและพูดคุยกับผู้อำนวยการมูลนิธิศิลปะดิจิทัล จึงเห็นว่าผลงานศิลปะของไต้หวันมีความน่าสนใจและมีความหลากหลายในเรื่องการจัดนิทรรศการ ผลงานของศิลปินมีรูปแบบต่างๆ ที่ไม่เหมือนกันเลย ซึ่งเราไม่ค่อยได้เห็นงานแบบนี้ที่เมืองไทย นิทรรศการ "WITHIN_Taiwan's Selected VR Works" จึงเกิดขึ้นซึ่งนับเป็นประสบการณ์และเป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้กับนิสิต นักศึกษา ศิลปินไทย และคณาจารย์ในการสัมผัสงานศิลปะที่มีรูปแบบงานที่หลากหลายในด้านดิจิตัลอาร์ต ซึ่งผลงานที่ได้นำเสนอในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสที่ดี โดย FAAMAI ได้รับการติดต่อจากสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ว่าทางสำนักงานและกระทรวงวัฒนธรรมไต้หวันยินดีสนับสนุนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และผลงาน ซึ่งทำให้เราได้นำเสนอผลงานชั้นยอดมาจัดแสดงในระยะเวลา 4 อาทิตย์เต็มที่ Art4C"

นิทรรศการ "WITHIN_Taiwan's Selected VR Works" ผลงานเสมือนจริง 3 ชุดจากไต้หวัน ซึ่งนำมารวมกันเพื่อนำเสนอการใช้ VR (Virtual Reality) ที่เพิ่มมากขึ้นในหลายสาขาเพื่อสร้างผลงานหลากหลายในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ภาพยนตร์ Sound Arts จนถึง Contemporary Dance โดยผลงานที่จัดแสดงในครั้งนี้ พยายามจะดึงเอาคุณค่าหลักระหว่างรูปแบบงานศิลปะและเนื้อหาออกมา ผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมกับผลงานได้เหมือนเป็นการมองผ่านสายตาของบุคคลนั้นในช่วงเวลาหนึ่งอย่างแจ่มชัด

ผลงานที่เข้าร่วมในนิทรรศการนี้ได้รับการคัดเลือกจาก Concept Museum of Art ซึ่งดำเนินการโดย Digital Art Foundation และ ET@T เพื่อส่งเสริมการรวบรวมเนื้อหาผลงานในรูปแบบอนาล็อก ซึ่งยังมีอยู่น้อย ผ่านกรอบประวัติศาสตร์แห่งการแบ่งชั้นทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ในการเล่าเรื่องแบบดิจิทัล

*ทางนิทรรศการมีแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอความร่วมมือผู้ชมแสดงหลักฐานการตรวจ ATK ล่วงหน้า หรือ แสดงประวัติการฉีดวัคซีนก่อนเข้าชมนิทรรศการ ผู้เข้าชมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดชมนิทรรศการ และรักษาระยะห่างจากผู้ชมท่านอื่น

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนก่อนเข้าชมงาน Afterimage for Tomorrow ผ่านทาง https://www.ticketmelon.com/faamai/withintaiwans-selected-vr-works โดยไม่เสียค่าเข้าชมและจำกัดจำนวนผู้เข้าชมนิทรรศการ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.faa.chula.ac.th/WorkFaamai/show/57 หรือผ่านทาง https://www.facebook.com/chulafaamai

เชิญชมนิทรรศการศิลปะ VR จากไต้หวันครั้งสำคัญในเมืองไทย  "WITHIN_Taiwan's Selected VR Works" ที่ Art4c