NTSC ร่วมโครงการสร้างคนดีมีคุณค่าสู่สังคมไทย กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญาหริภุญชัย จ.ลำพูน

14 Dec 2022

ดร.พัชร์ เอกปัญญาสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน) เป็นประธานสนับสนุนวิทยาทานในโครงการสร้างคนดีมีคุณค่าสู่สังคมไทย ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญาหริภุญชัย จ.ลำพูน โดยในการนี้ ทาง NTSC ได้ทำการสนับสนุนวิทยาการฝึกอบรมให้กับนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาฟรี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางกลุ่มบริษัท NTSC เราเห็นความสำคัญและสนับสนุนการให้ความรู้แก่นักศึกษาที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคนต่อไป

NTSC ร่วมโครงการสร้างคนดีมีคุณค่าสู่สังคมไทย กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญาหริภุญชัย จ.ลำพูน

สอบถามข้อมูล, สินค้า และบริการต่าง ๆ ของบริษัท สามารถติดต่อได้ที่

บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน)

เบอร์โทรศัพท์ 02 840 4373 / Line ID : @nutritionsc / Facebook : Nutritionsc / Email : [email protected]

www.nutritionsc.co.th

NTSC ร่วมโครงการสร้างคนดีมีคุณค่าสู่สังคมไทย กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญาหริภุญชัย จ.ลำพูน