'กองรีท HYDROGEN' เปิดซื้อขายหลักทรัพย์วันแรก

14 Dec 2022

นายสำเริง มนูญผล (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท ไฮโดรเจน รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ นายวิชัย กุลสมภพ (ที่ 6 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ในฐานะเจ้าของทรัพย์สิน นายปิยะพงศ์ พินธุประภา (ที่ 7 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฮโดรเจน รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด นายวรยศ ทองตัน (ขวาสุด) กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานลงทุนและยุทธศาสตร์องค์กร บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) นายภานพ อังศุสิงห์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้บริหารสายงานวาณิชธนกิจ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ในฐานะทรัสตีร่วมพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไฮโดรเจน หรือ Hydrogen Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (กองรีท HYDROGEN) ที่จัดตั้งขึ้นในโอกาสครบรอบ 50 ปีของ บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง เพื่อแบ่งปันโอกาสลงทุนในทรัพย์สินที่มีศักยภาพของเครือสหพัฒน์ โดยมี ดร. ภากร ปีตธวัชชัย (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนางสาวรุ่งทิพย์ เจริญวิสุทธิวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานผู้ออกหลักทรัพย์ 2 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดี ซึ่งกองรีท HYDROGEN เปิดการซื้อขายที่ราคา 10.20 บาทต่อหน่วย

'กองรีท HYDROGEN' เปิดซื้อขายหลักทรัพย์วันแรก